Lansarea proiectului "Instruirea în Societatea Cunoaşterii" | SIVECO Romania

Lansarea proiectului "Instruirea în Societatea Cunoaşterii"

Joi, Iulie 29, 2010

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară: 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie: 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesională"

Bucureşti, 29 iulie 2010

Profesorii vor învăţa cum să integreze eficient resursele IT în procesul educaţional

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu SIVECO Romania anunţă lansarea proiectului "Instruirea în Societatea Cunoaşterii".

Proiectul "Instruirea în Societatea Cunoaşterii" urmăreşte dezvoltarea capitalului uman din învăţământul preuniversitar, creşterea competitivităţii cadrelor didactice şi eficientizarea sistemului educaţional din România.

În cadrul proiectului ce se va desfăşura până în luna octombrie 2011, vor fi instruiţi 3.000 de profesori formatori, la nivelul întregii ţări. Profesorii care vor participa la acest program vor obţine la finalul instruirii un certificat care atestă statutul de formator.

Proiectul "Instruirea în Societatea Cunoaşterii" este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Obiectivul proiectului "Instruirea în Societatea Cunoaşterii" este de a-i încuraja pe profesori să îşi dezvolte competenţele profesionale şi de a oferi soluţii de optimizare a procesului didactic, prin prezentarea celor mai noi modalităţi de introducere şi utilizare a soluţiilor TIC în educaţie.

Proiectul promovează integrarea noilor tehnologii în educaţie şi urmăreşte adaptarea sistemului de învăţământ românesc la noile cerinţe şi provocări impuse de construirea societăţii cunoaşterii, contribuind în mod real la implementarea Strategiei Europene de ocupare a forţei de muncă.

Persoană de contact:
Niculae Cristea
Manager de Proiect
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Telefon: 0744314280.