SIVECO participă la dezvoltarea unui sistem avansat de conectare semantică a informațiilor medicale din dosarul electronic al pacienților cu rezultatele studiilor clinice | SIVECO Romania

SIVECO participă la dezvoltarea unui sistem avansat de conectare semantică a informațiilor medicale din dosarul electronic al pacienților cu rezultatele studiilor clinice

Miercuri, August 14, 2013
Proiectul Linked2Safety propune un sistem de acces omogen și eficient la dosarele medicale electronice din Europa pentru accelerarea cercetării medicale și creșterea siguranței pacienților

Primul prototip al platformei Linked2Safety (http://www.linked2safety-project.eu), la dezvoltarea căruia SIVECO este partener, urmează a fi lansat în septembrie 2013. Proiectul vizează crearea unei platforme electronice de ultimă generație care integrează informații din dosarele electronice medicale ale pacienților cu rezultate ale testelor clinice de cercetare. Oferind un cadru securizat de interoperabilitate semantică, acesta susține cercetarea clinică şi medicală, contribuind la asigurarea siguranței pacienților şi facilitarea accesului la informații din dosarele electronice.

Linked2Safety este un proiect inițiat în 2011 şi finanțat de Comisia Europeană, având ca scop îmbunătățirea calității serviciilor şi a cercetării medicale. Sistemul inovativ de conectare semantică asigură accesul omogen la informații, face posibilă utilizarea şi re-utilizarea datelor din dosare medicale şi îmbunătăteşte procesul decizional şi de organizare a studiilor clinice. Platforma va permite efectuarea de teste clinice pilot, validări şi evaluări ale rezultatelor acestora şi identificarea mostrelor adecvate pentru diverse studii. Astfel va fi posibilă detectarea timpurie a problemelor de siguranță a pacienților sau a evenimentelor adverse.

SIVECO dezvoltă, în cadrul Linked2Safety, modelul semantic de aliniere a datelor din dosare medicale cu standardele folosite în vocabularul medical şi va construi un spațiu securizat şi performant de interoperabilitate semantică pentru date medicale şi clinice.

Dosarele medicale electronice pot aduce beneficii semnificative societății, contribuind la progresul medicinei. În Europa, spațiul informatic de sănătate prezintă un nivel ridicat de fragmentare, cauzat de lipsa standardelor şi platformelor comune de informație. Interoperabilitatea acestor sisteme va putea fi însă asigurată în urma implementării platformei inovatoare Linked2Safety, adresată companiilor farmaceutice şi personalului medical implicat în realizarea studiilor clinice.

Interoperabilitatea semantică se referă la capacitatea sistemelor informatice de a interpreta date în mod corect, în urma schimbului de informații, pentru a produce rezultatele dorite. Pentru aceasta sunt necesare standarde comune legate de conținutul datelor, detalii geografice sau metadate.

Utilizatorii platformei vor avea la dispoziție instrumente pentru controlul calității, data mining, testare a ipotezelor, precum şi opțiuni pentru a crea vizualizări personalizate şi a filtra datele. În plus, pot fi create fluxuri de lucru pe baza seturilor de date selectate de utilizator, pentru care pot fi selectate tipuri de analiză, procesare şi testare a datelor.  

SIVECO Romania este partener în acest alături de Intrasoft International (coordonator de proiect) - Luxemburg, National University of Ireland, Galway - Irlanda, The University of Manchester - Marea Britanie, Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover - Germania, Centre for Research and Technology Hellas - Grecia, University of Cyprus - Cipru, Ubitech Ltd. - Grecia, Zeincro Hellas S.A. - Grecia, Hospices Cantonaux Chuv - Elveţia, The Cyprus Institute of Neurology and Genetics -The Cyprus Foundation for Muscular Dystrophy Research - Cipru.