Lipsa de educaţie şi un anturaj nepotrivit pot genera violenţă | SIVECO Romania

Lipsa de educaţie şi un anturaj nepotrivit pot genera violenţă

Luni, Octombrie 8, 2007

Bucureşti, 8 Octombrie 2007 –  Care sunt cauzele violenţei şi cum poate fi ea atenuată prin educaţie?

Cum influenţează explozia mijloacelor de informare dezvoltarea personalităţii tinerilor?

Pot fi folosite aceste mijloace în prevenirea şi combaterea violenţei?

Cu ocazia celei de a 13-a ediţii a Forumului Naţional de Dezbateri ARDOR, SIVECO Romania a întreprins în rândul participanţilor - elevi membrii ai cluburilor de dezbateri din întreaga ţară, profesori şi arbitrii de debate - un sondaj cu privire la fenomenul violenţei din şcoli. Scopul urmărit a fost acela de a identifica principalele cauze generatoare de violenţă cât şi modalităţile cele mai eficiente prin care mijloacele informatice pot fi utilizate în combaterea acestui fenomen.

Profund implicată în problematica educaţională din România prin proiectele informatice pe care le desfăşoară, compania SIVECO Romania este constant preocupată de  fenomenul violenţei din şcoli, alăturându-se eforturilor tuturor celor care-şi asumă dificila sarcină  de a-i descoperi cauzele şi a-i contracara efectele: instituţiile statului, ONG-urile, mediul de afaceri. Acest studiu este o continuare firească şi necesară a unui demers început cu mulţi ani în urmă şi care se subscrie misiunii declarate a companiei de promovare constantă a educaţiei. În aceeaşi idee, parteneriatul dintre SIVECO Romania şi ARDOR se bazează pe valori comune, pe convingerea că dialogul raţional argumentat reprezintă  cel mai preţios câştig al civilizaţiei şi garanţia dezvoltării armonioase a unei societăţi.

„Evoluţia informatică şi generalizarea utilizării curente a Internetului au făcut posibil accesul facil la informaţie pentru toate categoriile de public. Această deschidere fără precedent în România sub aspectul circulaţiei informaţiei nu este, însă, lipsită de riscuri. 85% dintre respondenţi fac legătura între lipsa de educaţie şi prezenţa violenţei în şcoli. Ne propunem, astfel, promovarea unei educaţii generatoare de progres şi inhibatoare a violenţei. Prin studiile pe care le-am demarat, SIVECO Romania atrage în mod responsabil atenţia asupra nevoii de discernământ în folosirea mijloacelor informatice în sistemul educaţional”, declară Anca Crahmaliuc, Marketing Manager la SIVECO Romania.

Problema violenţei a căpătat mai multă gravitate pentru societatea civilă odată cu mediatizarea ei tot mai intensă. De altfel, 79% dintre respondenţii chestionarului afirmă că recepţionează informaţii referitoare la violenţa în şcoli prin intermediul televizorului. Conflictele din şcoli sunt tot mai des mediatizate în presă, la televizor, radio sau pe Internet. Întrebarea foarte pertinentă pe care participanţii la Forumul ARDOR şi-au pus-o este cât de real este acest fenomen şi dacă reprezintă cu adevărat un motiv de îngrijorare pentru întreaga societate civilă.

Studiul relevă că societatea civilă a devenit mult mai conştientă de pericolul extinderii acestui fenomen (92%) dar că există mai multe modalităţi în care situaţiile conflictuale pot fi combătute, iar şcoala - respectiv educaţia, este unul dintre cele mai importante.

Astfel, în mod foarte îmbucurător, peste 73% dintre ei văd în şcoală un mediu capabil să îndepărteze elevii de fenomenul violenţei şi să-i ferească de contactele cu situaţiile conflictuale.

„Şcoala ar trebui să ofere un climat psiho-social stabil, încercând să evite tensiunile de orice fel. Elevilor ar trebui să li se explice că cel mai bun mod de rezolvare a problemelor este de a discuta, de a dezbate, şi, în nici un caz, de a apela la violenţă”, este de părere unul dintre respondenţii la studiu.

Conform rezultatelor sondajului,  responsabilitatea pentru propagarea violenţei, sub toate formele ei, este împărţită între: stradă (75%), mediul familial (54%), mass-media (23%) şi şcoala (21%).

Între factorii care contribuie la crearea unui context favorabil violenţei, cel mai vehiculat este anturajul. Sondajul relevă că, majoritar, actele de violenţă pot fi puse pe seama unui anturaj nepotrivit, generator de comportamente deviante.

Un alt element favorizant pentru actele de violenţă este lipsa de educaţie (85%).

„Lipsa de educaţie generează un comportament primar, brutal, lipsit de respect şi conduce la violenţă”, este de părere un respondent al studiului. „În momentul în care în educaţia unui adolescent se găsesc lacune, acesta devine influenţabil şi, de cele mai multe ori, aceasta se transformă în violenţă. Elevii ar trebui învăţaţi să comunice”, consideră un alt respondent în timp ce alt răspuns ne arată că „educaţia permite sublimarea impulsurilor violente, conducând la însuşirea unor valori umaniste”.

Rezultatele studiului indică o inclinaţie sporită spre violenţă cu precădere în cazul elevilor provenind din medii familale defavorizate. Comportamentul părinţilor are, statistic, o influenţă extrem de puternică asupra nivelului de agresiune manifestat de copii.

Preocuparea specialiştilor SIVECO Romania s-a îndreptat şi spre zona de utilizare a mijloacelor de informare. În acest sens, sondajul şi-a propus să surprindă opinia publicului cu privire la necesitatea folosirii mijloacelor informatice în scopul diminuării violenţei. Din acest motiv, SIVECO Romania trateaza responsabil orice aspect legat de combaterea violenţei printr-o educaţie sănătoasă a tinerilor.

Întrebaţi cum consideră că ar trebui folosite mijloacele informatice pentru diminuarea violenţei în şcoli, majoritatea respondenţilor consideră că informarea realistă a elevilor îi poate ajuta pe aceştia să conştientizeze efectele negative pe care încurajarea şi participarea la acest fenomen îl au asupra tuturor părţilor implicate şi, mai ales, asupra lor.

22,22% consideră că mijloacele informatice ar trebui utilizate în aşa fel încât să implice intensiv elevii în diverse proiecte şi activităţi cu scopuri educaţionale, îndepărtându-i astfel de tentaţiile negative şi posibil generatoare de violenţă.

În proporţie de 19,44%, concepţia în utilizarea mijloacelor informatice atribuie acestora un scop pur educativ, în vreme ce 13,89% dintre respondenţi văd în ele adevărate mijloace de comunicare, educare şi exprimare a personalităţii tinerilor.

„Expunerea la violenţă poate avea consecinţe serioase asupra copiilor de orice vârstă. Această realitate, confirmată şi de studiile realizate, reclamă o abordare cât se poate de realistă a factorilor care influenţează comportamentul violent. Rezultatele obţinute ne arată că şcoala reprezintă un mediu ce poate corecta şi preveni fenomenul violenţei, prin utilizarea mijloacelor informatice în scopul atragerii elevilor către educaţie şi cultură şi a îndepărtării lor de factorii posibil generatori de violenţă”, afirmă Anca Crahmaliuc, Marketing Manager la SIVECO Romania.