Administrați un parc auto? Noi vă putem ajuta să vă îmbunătățiți activitatea | SIVECO Romania

Administrați un parc auto? Noi vă putem ajuta să vă îmbunătățiți activitatea

Miercuri, Octombrie 21, 2015

Soluția pentru managementul flotei auto, dezvoltată de SIVECO România, oferă avantaje competitive și contribuie la creșterea afacerii dvs.

Întârzieri cu revizia mașinilor? Cheltuieli neprevăzute pentru reparații? Costuri prea mari cu carburanții? Toate acestea sunt probleme uzuale ale managerilor de parcuri auto. Pentru a veni în sprijinul lor, specialiștii SIVECO au realizat soluția de Management al Flotei Auto. 

Aceasta conține următoarele componente: Managementul Financiar-Contabil, Managementul Mijloacelor Fixe şi al Obiectelor de Inventar, Managementul Contabilităţii de Gestiune, Managementul Resurselor Umane şi al Salarizării Personalului, Managementul Investiţiilor, Managementul Stocurilor, Managementul Vânzărilor, Managementul Mentenanţei, Managementul Transporturilor, Managementul Contractelor, Tablou de bord, Managementul Bugetelor, Managementul Fluxurilor de Numerar.

Fiecare din aceste componente oferă avantaje care duc la organizare mai bună a activității, la reducerea costurilor și îmbunătățirea relației cu furnizorii și clienții. De exemplu, prin Componenta Managementul Transporturilor sunt evidențiate consumurile pe fiecare mijloc de transport, se pot obține situaţii privind eficienţa fiecărui mijloc de transport, traseele efectuate, personalul implicat, lucrările pentru care a efectuat curse.

Componenta Managementul Mentenanţei asigură gestionarea logistică a tuturor utilajelor şi echipamentelor, automatizarea completă a preţurilor finale către clienţi, posibilitatea specificării caracteristicilor tehnice care definesc un autoturism şi obținerea raportărilor grupate după aceste specificaţii, posibilitatea ataşării pentru un autoturism doar a componentelor şi operaţiilor necesare în procesul de remediere a defecţiunilor, definirea de activităţi specifice, pe tipuri de activităţi, la care poate fi asociat necesarul de resurse umane şi de piese de schimb, planificarea în timp a activităţilor şi serviciilor de întreţinere-reparaţii, crearea automată de dispoziţii de lucru corespunzătoare activităţilor planificate, menţinerea unui istoric al activităţilor şi serviciilor prestate etc.

Componenta Managementul Achiziţiilor oferă informaţii complete pentru optimizarea comenzilor de aprovizionare. Pe baza lor se fac apoi intrările în stoc (în componenta Managementul Stocurilor), operaţie foarte uşor de realizat ţinând cont că prin simpla selectare a comenzii de achiziţie, toate informaţiile referitoare la furnizor, articole, cantităţi şi preţuri sunt preluate automat de sistem.

SIVECO are o expertiză valoroasă în implementarea de aplicaţii informatice dedicate domeniului auto. Astfel, SIVECO a furnizat companiei Meridian Business Grup (care face parte din grupul Dacia-Renault) sistemul informatic SIVECO Applications 2020.

Implementarea acestui sistem integrat a contribuit la ordonarea şi ritmicizarea activităţii companiei Meridian Business Grup, impusă de integrarea aplicaţiilor, creşterea coerenţei şi corectitudinii datelor primite, prelucrate şi transmise. Volumul de muncă dedicat realizării evidenţelor contabile şi emiterii documentelor s-a redus semnificativ. În plus, a fost îmbunătățit controlul costurilor, ceea ce a dus la reducerea cheltuielilor neproductive şi luarea unor măsuri eficiente în timp util”, a declarat Lăcrămioara Bârseti, directorul Departamentului SIVECO Applications.