Managementul inteligent al documentelor elimină blocajele birocratice | SIVECO Romania

Managementul inteligent al documentelor elimină blocajele birocratice

Marţi, Ianuarie 6, 2009

Societatea informatizată presupune implicarea instrumentelor IT&C în toate activităţile de bază ale companiilor. Gestiunea şi managementul documentelor reprezintă o preocupare comună pentru toate societăţile, indiferent de obiectul de activitate al acestora. 

“Operatorii economici au inţeles importanţa organizării şi circulaţiei eficiente a documentelor. Pentru realizarea unui management operativ al documentelor, companiile au acum posibilitatea de a accesa soluţii informatice specializate. SIVECO Romania este deja un furnizor tradiţional de astfel de instrumente, care, odată implementate în cadrul companiei-client, restructurează fluxurile proprii de lucru”, apreciază Radu Lazăr, Line of Business Director SIVADOC, în cadrul SIVECO Romania. 

Soluţiile IT în domeniul arhivării, centralizării şi calificării documentelor ajută companiile să treacă într-o nouă etapă de dezvoltare. Prin intermediul IT, operaţiunile de înregistrare, creare, arhivare sau interogare a documentelor se realizează în mod automatizat. Acest lucru prezintă avantaje reale pentru utilizatori, cum ar fi reducerea timpului de procesare, acurateţea datelor şi controlul superior asupra arhivelor de documente. 

Apelând la funcţiile complexe ale produsului SIVADOC - sistemul informatic de management al fluxurilor de lucru, dezvoltat de SIVECO Romania – resursele umane şi materiale ale companiilor sunt folosite într-un mod mult mai judicios. Realizarea rapidă, inventarierea şi calificarea cu acurateţe a diverselor categorii de documente, precum şi standardizarea avansată a tuturor înscrisurilor companiei sunt doar câteva dintre beneficiile imediate ale implementării SIVADOC. Prin implicarea sa în informatizarea organizaţiilor, SIVECO Romania intervine în mod benefic în simplificarea proceselor funcţionale din  orice tip de organizaţie”, a adăugat Radu Lazăr. 

Prin soluţiile sale specializate de Document Management, SIVECO Romania sprijină companiile în generarea şi gestionarea economică şi riguroasă a documentelor de orice natură – de la simple documente text, până la mesaje electronice, faxuri, documente scanate şi chiar imagini. Implementarea unei astfel de aplicaţii garantează, practic, rentabilizarea întregii economii a afacerii, determinând realizarea de economii substanţiale la toate nivelurile de cost.