Managementul Performanței Angajaților (MPA)

Cum se creează un cadru de lucru în care angajații obțin cele mai bune rezultate

Joi, Octombrie 23, 2014

Analiza în timp real a competențelor angajaților companiei și a necesităților lor de instruire se poate realiza eficient cu ajutorul unei soluții IT performante

Componentă a sistemului SIVECO Applications 2020 Project:Cloud, soluția informatică pentru Managementul Performanței Angajaților (MPA) vine în ajutorul managerilor din orice companie, personalului din departamentul de Resurse Umane, precum și angajaților din cadrul organizației. Utilizând MPA pe platforma cloud, datele privind personalul companiei sunt gestionate la nivel central, putând fi accesate de toți utilizatorii autorizați cu ajutorul unui browser web.

Aplicația generează o imagine clară a nivelului de pregătire a angajaților și a modului în care competențele lor corespund cerințelor joburilor. Practic, sistemul acoperă toate aspectele legate de managementul performanței salariaților, incluzând proceduri automatizate, accesul la istoricul informațiilor, analize comparative sau statistice, generate la cererea utilizatorilor.

Sistemul dă informații obiective privind nivelul de implicare a salariaților, modul în care aceștia își rezolvă sarcinile de serviciu și în ce măsură respectă termenele de îndeplinire a sarcinilor. Mai mult, el asigură păstrarea întregului istoric informațional on-line, pe care îl pune la dispoziția utilizatorilor autorizați.

Datele sunt procesate în timp real, fundamentând analize precum evoluția performanței în timp, asignarea competențelor pe niveluri de competențe și poziții ocupate în cadrul organizației, structura forței de muncă și necesitățile de instruire.

Nu în ultimul rând, folosind suportul informatic asigurat de aplicația MPA, se poate crea un sistem de examinare și evaluare a performanțelor personalului.

Parte componentă a soluţiei integrate SIVECO Applications 2020 Project:Cloud, aplicația pentru Managementul Performanței Angajaților poate colabora şi cu alte aplicaţii existente deja în mediul de lucru curent, pentru a simplifica procedurile birocratice şi procesul de luare a deciziei.

Eficiența acestui sistem se bazează pe expertiza acumulată de SIVECO Romania în peste două decenii de furnizare și implementare de proiecte informatice integrate pentru beneficiari din domenii foarte diferite de activitate.

"Capitalul uman reprezintă cel mai important avantaj competitiv al unei companii de succes. Angajații bine instruiți, care își cunosc atribuțiile și le îndeplinesc cu profesionalism, contribuie la expansiunea afacerii. De aceea, am dezvoltat sistemul informatic de Management al Performanței Angajaților, cu ajutorul căruia managerii creează un cadru de lucru potrivit competențelor angajaților", spune Ștefăniță Ghiță, director dezvoltare SIVECO Applications 2020.