Managementul Activităţilor de Laborator

SIVECO ajută laboratoarele să gestioneze deșeurile periculoase

Luni, Martie 10, 2014

Managementul informatic al analizelor de laborator contribuie la protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei

Aplicaţia informatică dedicată Managementului Activităţilor de Laborator este parte integrată a sistemului informatic SIVECO Applications 2020. Ea susţine activitatea de testare chimică şi mecanică în procesele de producţie şi cercetare, în cadrul activităţilor de laborator.

Toate companiile având ca obiect de activitate producţia, de la medicamente până la confecţii metalice, precum şi institutele de cercetare şi proiectare au nevoie de sisteme informatice eficiente pentru a asigura distrugerea corectă a substanţelor periculoase. În prezent, se constată tot mai frecvent probleme în gestionarea acestor tipuri de deşeuri din cauza creşterii cantităţii şi diversităţii lor. Implicit, asistăm la sporirea impactului negativ tot mai pronunţat asupra mediului şi sănătăţii umane.

Raportările la nivel centralizat privind utilizarea substanţelor sunt gestionate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), Agenţia Natională Antidrog (ANA) şi de către diferitele entităţi de supraveghere. Transmiterea raportărilor se face uşor şi sigur cu ajutorul componentei din pachetul integrat SIVECO Applications 2020.

Utilizatorii aplicaţiei sunt asistaţi de-a lungul întregului proces de laborator, de la înregistrarea probelor, până la generarea buletinului de analiză şi a raportului de încercări. Orice disfuncţii care apar pe parcursul incercărilor de laborator sunt înregistrate în sistemul informatic şi evidenţiate în Buletinul de Analiză, oferind utilizatorilor indicii importante privind desfăşurarea proceselor.

Programul este de ajutor şi în privinţa gestionării substanţelor periculoase ce urmează a fi distruse, rămase după analize. Dispunând de informaţii centralizate, evidenţiate de rapoartele detaliate generate de sistemul informatic, conducerea companiilor poate decide ridicarea şi transportarea deşeurile respective de către firme specializate, pentru a fi neutralizate sau distruse, conform legislaţiei în vigoare.

În plus, modulul pentru Managementul Activităţilor de Laborator, integrat cu celelate module ale sistemului ERP SIVECO Applications 2020 asigură validarea şi interpretarea datelor economice şi tehnice şi generează rapoarte complexe necesare procesului decizional.

"Sistemul informatic pentru Managementul Activităţilor de Laborator – SIVECO Applications 2020 - are un impact uriaş, pe termen lung, în procesul de asigurare a calităţii activităţilor de către organizaţiile care gestionează substanţe periculoase, având efecte pozitive asupra mediului înconjurător. Suntem preocupaţi constant să realizăm produse care imbunatăţesc calitatea activităţii organizatiilor, atât în ceea ce priveşte performanţele economice, dar şi protecţia resurselor de mediu şi umane" declară Lăcrămioara Bârseti, Directorul departmentului SIVECO Applications, SIVECO Romania.