Abordările inovatoare în eLearning iniţiate de Ministerul Educaţiei Naţionale din România sunt recunoscute la nivel internaţional | SIVECO Romania

Abordările inovatoare în eLearning iniţiate de Ministerul Educaţiei Naţionale din România sunt recunoscute la nivel internaţional

Luni, Martie 4, 2013
Soluţia de eLearning furnizată de SIVECO Romania pune bazele unor noi abordări şi metodologii în elaborarea de conţinut digital integrat transdisciplinar pentru dispozitive interactive multi-touch

Tehnologia Multi-touch, ca suport pentru învăţământul integrat transdisciplinar, este utilizată în premieră în lume, în liceele din România.

Apreciată pentru gradul său ridicat de inovare şi a rolului semnificativ pe care îl are în accesul la un învăţământ de calitate, soluţia de eLearning dezvoltată de SIVECO Romania pentru această tehnologie, în cadrul proiectului iniţiat de Ministerul Educaţiei Naţionale, "Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii", a intrat în finala prestigioasei competiţii European IT & Software Excellence Awards.

"Învăţarea colaborativă asistată de cele mai recente tehnologii informatice, aşa cum este şi tehnologia multi-touch, reprezintă una dintre cele mai promiţătoare inovaţii în demersurile de îmbunătăţire a procesului de predare/învăţare. Nu numai că această abordare încurajează elevii să lucreze în echipă pentru rezolvarea exerciţiilor şi proiectelor care combină cunoştinţe din mai multe discipline, dar contribuie în acelaşi timp la diversificarea şi creşterea gradului de atractivitate al activităţilor de învăţare", a declarat Tiberiu Velter, Director General Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale din România.

Obiectivul general al proiectului desfăşurat de Ministerului Educaţiei Naţionale în perioada decembrie 2009 – noiembrie 2012 l-a reprezentat orientarea procesului educaţional la nivel de liceu în concordanţă cu competenţele solicitate de actualul mediu socio-economic şi care nu sunt abordate în cadrul procesului tradiţional de învăţare.

Soluţia de eLearning dezvoltată de o echipă de specialişti de la SIVECO a constat în dezvoltarea şi implementarea unui nou curriculum şcolar pentru matematică, ştiinţe şi discipline socio-umane şi aplicaţii suport pentru dispozitive interactive multi-touch prin care este sprijinită învăţarea colaborativă.

Un avantaj important al acestei soluţii este dat de metodologia pe care se bazează şi care permite profesorilor să creeze noi lecţii în concordanţă cu cele dezvoltate deja în cadrul curriculumului.

"Suntem foarte încântaţi şi mândri de această nominalizare, care reconfirmă poziţia SIVECO de lider internaţional ca furnizor de soluţii inovatoare în domeniul educaţiei. Totodată, suntem onoraţi că am avut şansa să fim implicaţi într-un proiect de o mare complexitate tehnologică şi importanţă strategică pentru sistemul educaţional modern, în care am contribuit la punerea bazelor unor noi abordări şi metodologii pentru elaborarea de materiale educaţionale transdisciplinare pentru nivelul liceal. În acest moment România reprezintă un studiu de caz concret pentru abordarea învăţării prin metode integrate transdisciplinare şi nu mai putem vorbi doar de potenţial, ci de o istorie documentată", a declarat Radu Jugureanu, eContent Manager, SIVECO Romania.