Noi facilităţi de informare electronică pentru comunităţile locale mici | SIVECO Romania

Noi facilităţi de informare electronică pentru comunităţile locale mici

Marţi, Noiembrie 27, 2007

La initiaţiva Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI), a  fost inaugurat recent portalul eAdministraţie. Aparut ca urmare a unei nevoi reale şi imperative, acest proiect are ca obiectiv principal facilitarea accesului la noile tehnologii şi la Internet pentru autorităţile administraţiei publice locale din comunele şi orasele mici.

Daca instituţiile importante ale administraţiei publice locale (ministere, alte autorităţi centrale, consilii judeţene, primării ale oraşelor mari etc.) au deja o tradiţie de căţiva ani în interacţiunea cu cetăţenii prin mijloace electronice, nu acelaşi lucru se poate spune despre primăriile din oraşele şi comunele mici. Din aceasta raţiune, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei  a considerat oportun să se implice în procesul de aliniere a acestor autorităţi locale din oraşele şi comunele mici la standardele deja asimilate de administraţia publică centrală şi de cea din oraşele mari.

Portalul eAdministraţie ofera soluţia conectării primăriilor din oraşele şi comunele mici la serviciile Societăţii Informaţionale, cerinţa elementară pentru o dezvoltare durabilă a comunităţilor.  Apelând la portalul web pus la dispoziţia lor, există posibilitatea de a interacţiona în timp real atât cu instituţiile similare din ţară şi din străinătate, cât şi cu cetăţenii proprii.

Prin încurajarea prezenţei on-line a autorităţilor administraţiei din mediul mic urban şi rural se încearcă, aşadar, extinderea avantajelor oferite de accesul la tehnologie şi la Internet. Prin intermediul portalului eAdministraţie, se vor putea elimina nesincronizările existente la acest moment între instrumentele de care dispun administraţiile din mediul urban şi cele din mediul rural. Odată cu echilibrarea acestei situaţii, administraţiile comunităţilor mici se vor bucura de  o mai mare transparenţă şi mobilitate atât în relaţia cu cetăţenii şi autorităţile, cât şi cu potenţialii investitori, care pot afla într-un mod mult mai facil despre oportunităţile de afaceri existente la nivel local.

„Prin acest portal vom încerca să diminuăm decalajul digital dintre administraţiile din mediul urban şi cele din mediul mic urban şi rural. Pe de o parte, interacţiunea cu alte instituţii similare, atât din ţară, cât şi din străinătate va conduce la învăţarea din experienţa altora şi la creşterea concordanţei între practicile locale adoptate. Pe de altă parte, prezenţa on-line va permite acestor comunităţi să devină cunoscute şi să prezinte potenţialilor investitori oportunităţile de care pot beneficia”, a declarat Zoltán Somodi, secretar de stat pentru Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

Portalul web eAdministraţie dă posibilitatea oricărei instituţii din administraţia publică locală să se înscrie în mod gratuit în acest program. Odată ce au fost de acord cu înscrierea, acestea beneficiază de întregul set de avantaje ale portalului, de la îmbunătăţirea comunicării inter-instituţionale, optimizarea serviciilor administrative prestate populaţiei, schimburi de experienţă la distanţă, până la o mai mare vizibilitate şi operativitate în soluţionarea problemelor reclamate de cetăţeni.

Proiectul eAdministraţie este rezultatul colaborării dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei  şi compania SIVECO Romania. Dincolo de faptul ca reprezintă un instrument de lucru extrem de util pentru administraţiile din comunităţile mici, care au posibilităţi financiare reduse, acest portal contribuie substanţial la familiarizarea funcţionarilor administraţiei rurale cu mijloacele comunicării electronice.

Demersul MCTI de a încuraja, în acest mod, creşterea prezenţei web a administraţiei comunităţilor rurale este salutar şi reprezintă un pas important în procesul de aderare la serviciile Societăţii Informaţionale a instituţiilor administrative din mediul mic urban şi din comunităţile rurale. Prin concretizarea acestei idei de proiect, există perspective serioase de recuperare a decalajelor existente la acest moment sub aspectul tehnologizării între aceste instituţii, urmărindu-se prioritar eliminarea oricaror dificultăţi de comunicare.

Despre proiectul eAdministraţie

Proiectul eAdministraţie, derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în colaborare cu SIVECO Romania, furnizează către instituţiile administraţiei publice din comunităţile - ţintă un instrument de lucru adaptat la nevoile şi gradul de cunoştiinte IT al acestora. Prezenţa activă pe Internet va reprezenta un punct de plecare pentru furnizarea pe plan local a serviciilor de eAdministraţie, precum şi pentru popularizarea serviciilor de eGovernment la nivel naţional.

În cadrul proiectului, a fost dezvoltată o aplicaţie software care permite primăriilor cu resurse insuficiente crearea propriului portal web prin care să poată interacţiona atât cu cetăţenii, cât şi cu posibilii investitori.

Prin proiectul eAdministraţie, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei urmăreşte următoarele obiective:

  • îmbunătăţirea comunicării instituţiilor din administraţia publică locală cu cetăţenii, cu mediul de afaceri şi între ele;
  • intensificarea dialogului inter-instituţional;
  • creşterea capacităţii de a atrage resurse şi investiţii;
  • îmbunătăţirea serviciilor oferite cetăţenilor şi creşterea implicării acestora în proiectele administraţiei publice locale;
  • alfabetizarea informatică a instituţiilor din administraţia publică locală şi încurajarea acestora în sensul implementării de tehnologie;
  • creşterea prezenţei web a administraţiei şi comunităţilor locale, în special a acelora din zonele rurale sau mai sărace.