O nouă carieră - încă o şansă profesională! | SIVECO Romania

O nouă carieră - încă o şansă profesională!

Miercuri, August 4, 2010

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2010
Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.3.: Acces şi participare la Formare Profesională Continuă

4 august 2010

Faxmedia Consulting, în colaborare cu partenerul său, SIVECO Romania, a lansat proiectul cu titlul "O nouă carieră - încă o şansă profesională!", proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Contract cu nr. POSDRU/80/2.3/S/58112.

Proiectul îşi propune ca obiectiv general dezvoltarea capitalului uman prin activităţi de FPC pentru o mai bună calificare/recalificare, corelate cu cerinţele pieţei muncii.

Ca şi obiective specifice mentionăm: furnizarea de FPC pentru membrii grupului tintă în domenii competitive pe piaţa muncii, certificarea cunoştinţelor dobândite în cadrul programelor de FPC de către membrii grupului ţintă, sprijinirea accesului membrilor grupului ţintă la consiliere şi orientare profesională, promovarea si conştientizarea in rândul membrilor din grupul ţintă şi a opiniei publice a oportunităţilor de dezvoltare, diseminarea de bune practici şi schimb de experienţă legate de FPC şi consiliere pentru orientare profesională.

Proiectul se adresează personalului din toate organizaţiile, care desfăşoară activităţi financiare şi conexe, oferind grupului ţintă o parte importantă din instrumentele necesare formării profesionale, conforme cu cerinţele pieţei muncii.

Implementarea proiectului se va derula pe o perioadă de 24 de luni, începând cu data de 01 iulie 2010, în regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est şi Nord-Est şi va cuprinde judeţele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea, Vrancea, Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui.

Grupul ţintă este reprezentat de 1260 angajaţi care desfăşoară activităţi financiar- contabile.

Valoarea totală a proiectului este de 7.814.591 RON.

Printre rezultatele anticipate ale proiectului putem menţiona:

• Elaborarea materialelor suport pentru cele 11 cursuri de FPC
• Formarea profesională a unui număr de 1260 persoane, angajaţi care desfăşoară activităţi financiar-contabile în cadrul organizaţiilor
• Obţinerea de certificate de calificare/recalificare pentru programele de pregătire iniţiate în cadrul proiectului de către un număr de 1235 membri ai grupului ţintă
• Înfiinţarea a 3 birouri de consiliere şi orientare profesională
• Elaborarea a 3 studii de consiliere şi orientare profesională
• Promovarea a 2 campanii de informare şi conştientizare în 18 judeţe
• Organizarea a 12 seminarii pe teme de transfer de bune practici şi schimb de experienţă.

Persoana de contact:
Simona Stanciu, Manager de proiect Faxmedia Consulting
Tel.0244/573071
Mobil: 0734.668.539
E-mail: manager58112@faxmedia.ro