Perfecționare vocațională în proiectul CompEtent | SIVECO Romania

Perfecționare vocațională în proiectul CompEtent

Joi, Ianuarie 22, 2015

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Vaslui, 22 ianuarie 2015

Perfecționare vocațională în proiectul CompEtent

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, beneficiar al finanțării nerambursabile din FSE prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO" în baza contractului POSDRU/124/4.2/S/130703, proiect "CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate", continuă în luna ianuarie 2015 programele de formare pentru personalul propriu al SPO.

Începând cu cea de-a doua jumătate a lunii, la Sinaia au fost susținute următoarele cursuri: “Manager proiect” în perioada 12-17 ianuarie 2015, urmat de “Competențe cheie comune mai multor ocupații - Comunicare în limba engleză” în perioada 19-24 ianuarie 2015. Luna ianuarie se va încheia cu a doua sesiune a cursului “Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă” în perioada 26-31 ianuarie 2015. Absolvenții vor primi ulterior, în urma unui examen, certificate autorizate CNFPA însoțite de suplimentul descriptiv care vor confirma competențele dobândite.

Cei treizeci de participanți la cursurile organizate în luna ianuarie au reprezentat agențiile județene de ocupare partenere din județele Argeș, Bacău, Botoșani, Buzău, Tulcea, Timiș și Vaslui.

Aria tematică a celor opt programe de formare profesionale desfășurate pe întreaga perioadă a implementării răspunde cerințelor și necesităților personalului SPO, ca urmare a realizării Studiului de identificare a nevoilor de formare aplicat în rândul angajaților instituțiilor publice partenere. Pentru obținerea unui feedback, se va realiza un studiu prin care se va analiza gradul de satisfacție al grupului țintă în urma participării la programele de formare profesionale.

Proiectul va genera efecte pozitive pe termen lung, ca urmare a creșterii calității serviciilor personalului SPO adresate beneficiarilor, programul urmat de aceștia armonizându-se cu cererea de formare profesională. Va crește, deasemenea, motivația pentru dezvoltarea profesională, îmbunătățindu-se interconectarea personalului din agențiile de ocupare judetene, ducând astfel la creșterea calității, eficienței și transparenței în SPO.

Prin obiectivele specifice ale proiectului și prin raportarea acestora la cele patru regiuni, se vor îmbunătăți instrumentele de analiză a pieței muncii, consiliere și mediere în cadrul agențiilor de ocupare.

Cursanții, precum și alte persoane interesate, au posibilitatea înregistrării pe site-ul proiectului www.proiectcompetent.ro, pentru a fi informați despre cursuri și despre activitățile proiectului.

Vasiliu Genoveva – expert comunicare şi promovare proiect
Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui
email: asociatie.vaslui@gmail.com
website: www.proiectcompetent.ro

Manager proiect “CompEtent”
Gabriel LAZĂR