În perioada 23-26 august s-a desfăşurat Concursul Naţional de Proiecte "Cel mai bun creator de software educaţional" în cadrul proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional" | SIVECO Romania

În perioada 23-26 august s-a desfăşurat Concursul Naţional de Proiecte "Cel mai bun creator de software educaţional" în cadrul proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional"

Luni, August 29, 2011

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Titlul proiectului: Profesorul - creator de soft educaţional
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533

Bucureşti, 29 august 2011

Cei mai talentaţi participanţi la programul de formare organizat prin proiectul "Profesorul-creator de soft educaţional", finanţat din fonduri structurale, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, au participat la Concursul Naţional de Proiecte.

Concursul a avut loc la Casino Sinaia, în oraşul Sinaia, judeţul Prahova, în perioada 23-26 august 2011.

Profesorii participanţi şi-au susţinut lucrările în faţa comisiei de evaluare şi au fost răsplătiţi pentru efortul depus în perioada programului de formare. În urma jurizării, au fost acordate diplome şi premii pentru următorii concurenţi: locul I - prof. Marciuc Daly, de la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", Satu Mare, locul II - prof. Şerbu Florin-Constantin, de la Grupul Şcolar "Carmen Sylva", Eforie Sud, locul III - prof. Butnaru Elena-Lucia-Genoveva, de la Colegiul Naţional "Emil Racoviţă", Iaşi, menţiune - prof. Frenţescu Ioan Adrian, de la Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii, Iaşi, menţiune - prof. Cristea Florentina, de la Colegiul Naţional "Matei Basarab", Bucureşti, menţiune - prof. Surdu Romeo, de la Şcoala de Arte şi Meserii "Pogana", Pogana.

"Scopul acestui concurs a fost recunoaşterea şi promovarea competenţelor dobândite în cadrul cursurilor de formare. Acestea din urmă au vizat proiectarea, elaborarea şi utilizarea softului educaţional în activitatea de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar românesc. În cadrul concursului, participanţii s-au dovedit a fi foarte bine pregătiţi şi competitivi, motiv pentru care juriul a avut o misiune dificilă în a desemna câştigătorii.Tuturor concurenţilor le-au fost recunoscute însă interesul şi efortul depus prin acordarea de diplome de participare", a declarat doamna prof. Simona Tănase, Manager de proiect în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Proiectul, cu numărul de identificare POSDRU/57/1.3/S/34533, este implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu SIVECO Romania SA şi contribuie la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare 1 din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 prin îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare, furnizarea de formare continuă modernă şi de calitate.

Mai multe informaţii despre organizarea şi desfăşurarea concursului au fost publicate pe site-urile proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional": www.profesorulcreator.ro, http://profesorulcreator.siveco.ro.