În perioada 23-26 august se va desfăşura Concursul Naţional de Proiecte în cadrul proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional" | SIVECO Romania

În perioada 23-26 august se va desfăşura Concursul Naţional de Proiecte în cadrul proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional"

Joi, August 18, 2011

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Titlul proiectului: Profesorul - creator de soft educaţional
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533

Bucureşti, 18 august 2011

Cei mai talentaţi participanţi la programul de formare organizat prin proiectul "Profesorul-creator de soft educaţional", finanţat din fonduri structurale, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, vor participa la Concursul Naţional de Proiecte.

Concursul va avea loc la Cazinoul din Sinaia, judeţul Prahova, în perioada 23-26 august 2011.

Profesorii selectaţi în urma activităţii de evaluare a proiectelor vor avea posibilitatea să îşi susţină lucrările în faţa unei comisii de evaluare şi să fie răsplătiţi pentru efortul depus pe perioada programului de formare. La acest program, organizat în două perioade de formare, au participat un număr total de 1.756 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar din toată ţara, îndrumaţi de 80 de experţi formatori.

"Obiectivul general al proiectului a constat în elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătăţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare. Considerăm că evenimentul ce urmează a avea loc reflectă în cel mai vizibil mod succesul de care a dat dovadă proiectul "Profesorul - creator de soft educaţional". Lucrările selectate pentru concurs sunt nu numai un exemplu de perseverenţă şi dorinţă de învăţare, sunt şi un exemplu de bună practică, care se doreşte a fi diseminat nu numai la nivelul grupului-ţintă al proiectului, dar şi la nivel naţional. Vom miza pe interesul deosebit pentru realizarea de soft educaţional interactiv pe care l-au arătat profesorii de-a lungul sesiunilor de formare", a declarat doamna Simona Tănase, Manager de proiect în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Proiectul, cu numărul de identificare POSDRU/57/1.3/S/34533, este implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu SIVECO Romania SA şi contribuie la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare 1 din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 prin îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare, furnizarea de formare continuă modernă şi de calitate.

Cadrele didactice participante în program au fost încurajate şi instruite să conceapă propriile aplicaţii de soft educaţional, în urma parcurgerii sesiunilor de formare care s-au desfăşurat în perioada octombrie 2010 - iunie 2011.

Proiectul "Profesorul - creator de soft educaţional" se derulează în perioada septembrie 2009 - august 2012 şi contribuie la adaptarea procesului de predare la nevoile specifice ale elevilor din toată ţara.