În perioada 28-30 iunie se va desfăşura Conferinţa Naţională a proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional" | SIVECO Romania

În perioada 28-30 iunie se va desfăşura Conferinţa Naţională a proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional"

Miercuri, Iunie 22, 2011

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Titlul proiectului: Profesorul - Creator de soft educaţional
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533

Bucureşti, 22 iunie 2011

În perioada 28-30 iunie se va desfăşura Conferinţa Naţională a proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional"

Rezultatele proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional", finanţat din fonduri structurale, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, vor fi prezentate în cadrul Conferinţei Naţionale care va avea loc în perioada 28 - 30 iunie 2011, la Sinaia.

Cu această ocazie, profesorii implicaţi în proiect vor avea posibilitatea să participe la prezentarea exemplelor de bună practică şi să se informeze cu privire la ultimele noutăţi în domeniu.

"În urma implementării proiectului a fost elaborat un studiu de impact ale cărui rezultate vor fi prezentate şi diseminate în cadrul Conferinţei Naţionale. Cursurile de formare adresate grupului ţintă au fost bine primite, profesorii manifestând un interes deosebit pentru realizarea de soft educaţional interactiv pe care doresc să îl folosească la clasă", a declarat d-na Simona Tănase, Manager de proiect în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Proiectul, cu numărul de identificare POSDRU/57/1.3/S/34533, este implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu SIVECO Romania SA şi vizează realizarea şi implementarea unui program de instruire pentru 1.500 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar pentru dezvoltarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare.

Astfel, cadrele didactice participante au fost încurajate şi instruite să conceapă propriile aplicaţii de soft educaţional, în urma absolvirii sesiunilor de formare care s-au desfăşurat în perioada octombrie 2010 - iunie 2011. Proiectele absolvenţilor urmează să fie evaluate în vederea participării la Concursul Naţional care se va desfăşura în luna august 2011.

Proiectul "Profesorul - creator de soft educaţional" se derulează în perioada septembrie 2009 - august 2011 şi contribuie la adaptarea procesului de predare la nevoile specifice ale elevilor din toată ţara.