Peste 100 de portaluri dezvoltate de SIVECO Romania la nivel naţional şi internaţional | SIVECO Romania

Peste 100 de portaluri dezvoltate de SIVECO Romania la nivel naţional şi internaţional

Marţi, August 14, 2012

Comunităţi virtuale de peste 40 de milioane de persoane beneficiază de facilităţi moderne de colaborare şi partajare a informaţiilor.

Bucureşti, 14.08.2012 – SIVECO Romania a dezvoltat şi implementat peste 100 de portaluri la nivel naţional şi internaţional, prin intermediul cărora a facilitat dezvoltarea de comunităţi virtuale de peste 40 de milioane de oameni.

Specialiştii companiei deţin o expertiză vastă în dezvoltarea de portaluri specializate în domenii multiple (educaţional, turism, agricultură, sport etc), portaluri destinate publicului larg, mediului corporatist şi sectorului public, oferind în acelaşi timp facilităţi moderne de colaborare şi partajare a informaţiilor, într-un mediu virtual, securizat.

Soluţiile de tip portal facilitează accesul rapid la un volum mare de date, printr-o interfaţă simplă şi prietenoasă şi facilităţi proprii de corelare şi căutare avansată a informaţiei. Fiecare dintre portalurile dezvoltate de SIVECO Romania furnizează conţinutul necesar comunităţii pentru care a fost dezvoltat, într-o manieră structurată şi intuitivă, sub forma de pagini web, documente, fişiere video sau audio, animaţii, link-uri către alte surse de informaţii relevante, forumuri, chat-uri etc.

Fiecare utilizator dispune de acces diferenţiat în portal, în funcţie de rolul alocat grupului din care face parte, având în acelaşi timp posibilitatea de a interacţiona cu alţi utilizatori ai portalului prin intermediul facilităţilor de colaborare. Interacţiunea dintre utilizatori şi portal se realizează în mod bidirecţional, ceea ce înseamnă că pe de o parte, utilizatorii primesc conţinut din portal în mod direct, prin facilităţi de tipul abonare la cele mai recente materiale publicate, iar pe de altă parte, aceştia pot posta la rândul lor conţinut nou, pot partaja informaţii de interes cu ceilalţi membri ai comunităţii sau pot genera alerte în legătură cu un anumit tip de informaţie.

SIVECO Romania livrează soluţii de tip portal complete, având integrate mecanisme de interacţiune şi accesare facilă a informaţiei. Deţinem o expertiză bogată în identificarea şi dezvoltarea de instrumente şi facilităţi colaborative, care aduc plusvaloare conţinutului disponibil în cadrul portalurilor. Soluţiile pe care le-am pus la dispoziţia beneficiarilor sunt solide nu numai din perspectivă tehnică, permiţând integrarea şi partajarea unui volum mare şi variat de conţinut, dar şi din perspectiva dezvoltării sustenabile a comunităţilor virtuale care le utilizează” a declarat Mihăiţă Ionel, director departamentul Customized Application Development din cadrul SIVECO Romania.

Cel mai amplu portal dezvoltat de specialiştii SIVECO Romania este cel realizat la iniţiativa Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în vederea informatizării învăţământului românesc – http://portal.edu.ro. Acesta a avut ca obiectiv crearea celei mai importante surse de date disponibile online, care să ofere informaţii pertinente, corecte şi actualizate în timp real despre sistemul educaţional din România.

Între tipurile de portaluri dezvoltate de SIVECO Romania se numără şi cele pentru instruirea şi consilierea profesională a unor grupuri ţintă variate (cadre didactice, mici întreprinzători, grupuri sociale defavorizate etc), în vederea furnizării de servicii de instruire orientate către dezvoltarea competenţelor solicitate în societatea modernă, a proceselor de educaţie antreprenorială sau reconversia forţei de muncă. Dintre portalurile dezvoltate la nivel internaţional menţionăm portalul pentru informatizarea educaţiei naţionale în Emiratele Arabe Unite, precum şi portalurile dezvoltate în cadrul programelor cadru de cercetare la nivel european (FP6 si FP7), al căror scop este transformarea UE în cea mai dinamică şi competitivă economie bazată pe cunoaştere.

Pentru instituţiile care au ca obiectiv implementarea unui anumit tip de portal, echipa de specialişti SIVECO Romania pune la dispoziţie o platformă completă de tip portal, bazată pe o arhitectură pe 3 nivele şi care funcţionează pe platforme şi baze de date diverse. Aceasta poate fi integrată cu o serie extinsă de aplicaţii, este compatibilă cu cele mai importante browsere şi standarde web şi poate fi customizată conform nevoilor specifice ale fiecărei organizaţii”, spune Mihăiţă Ionel.