Post Eveniment - Conferinţă lansare proiect "Educaţia - Şansa de a-ţi scrie propriul viitor!" | SIVECO Romania

Post Eveniment - Conferinţă lansare proiect "Educaţia - Şansa de a-ţi scrie propriul viitor!"

Luni, Aprilie 28, 2014

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.2 - Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii
Titlu proiect: Educaţia - şansa de a-ţi scrie propriul viitor!
Contract POSDRU: 162/2.2/S/140232


1200/18/28.04.2014

COMUNICAT DE PRESĂ

POST EVENIMENT – CONFERINŢĂ LANSARE PROIECT "Educaţia - Şansa de a-ţi scrie propriul viitor!"

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, SIVECO România S.A. şi SC FIDA Solutions S.R.L., a organizat în data de 24.04.2014 conferinţa de lansare a proiectului „Educaţia - şansa de a-ţi scrie propriul viitor!”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, contract POSDRU: 162/2.2/S/140232. 

Conferinţa de lansare a proiectului s-a desfăşurat la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş din Baia Mare, str. Petöfi Sandor, nr. 12 – 14, începând cu orele 10:00. Cuvântul de deschidere a fost rostit de către d-na prof. Ana Moldovan, inspector şcolar general în cadrul ISJ Maramureş şi expert promovare în cadrul proiectului, respectiv de către d-na prof. Lioara Coroiu, director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş şi asistent manager de proiect. D-na prof. Marcela Pop, coordonator al Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Maramureş şi manager al proiectului, a prezentat obiectivul general, obiectivele specifice şi activităţile ce vor realizate pe perioada celor 18 luni de implementare a proiectului.

Obiectivul general al proiectului este furnizarea competenţelor şi abilităţilor de bază necesare persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, în special populaţia romă, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele din mediul rural, precum şi alte categorii de grupuri vulnerabile.

La eveniment au participat 60 de persoane: echipele de proiect ale instituţiilor implicate în implementarea proiectului, directori ai instituţiilor de învăţământ incluse în grupul ţintă al proiectului, consilieri şcolari, cadre didactice interesate precum şi reprezentanţi ai mass-media.

Persoane de contact:
Pop Marcela - Adriana, Manager proiect
Coroiu Adela - Lioara, Asistent manager/director CJRAE Maramureş

Beneficiar: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş
Tel: 0262/211.228, Fax: 0262/211.227, cjraemm@yahoo.comhttp://www.cjraemm.ro


Pop Marcela – Adriana,
Manager proiect                                       

 

Coroiu Adela – Lioara,
Director CJRAE Maramureş