Precizări SIVECO privind solicitarea Ministrului Fondurilor Europene, domnul Cristian Ghinea | SIVECO Romania

Precizări SIVECO privind solicitarea Ministrului Fondurilor Europene, domnul Cristian Ghinea

Joi, Octombrie 20, 2016

În cadrul emisiunii 24/7 difuzate pe postul Digi 24 în 16.10.2016, începând cu ora 20.00, la care realizatorul Tudor Muşat l-a avut invitat pe Ministrul Fondurilor Europene, domnul Cristian Ghinea, s-au făcut anumite afirmaţii referitoare la firma SIVECO,  între minutele 4:40 şi 8:48 .

Concret, a avut loc următorul schimb de replici între moderator şi invitatul emisiunii:

Moderator – Ştiţi că una din firmele, SIVECO, pe care o menţionaţi cumva în darea de seamă făcuta cu această ocazie, spune că nu are niciun fel de implicare, că relaţiile contractuale ale ei cu alte firme sunt perfect legale şi în niciun caz nu aduce atingere bunei funcţionări sau legalităţii acestor contracte.

Cristian Ghinea – Firma SIVECO a mai avut acum 3 sau 4 luni o ieşire publică după ce eu am afirmat că cei de la CE au venit targetat pe un audit şi au cerut achiziţiile publice unde aceasta firmă impreună cu alte două au participat şi mi-au cerut în mod public să le dau acest audit.

Le-am dat raportul de audit al CE care are câteva zeci de pagini  şi nu au mai zis nimic. Îi provoc să o facă public.

În consecinţă, aducem la cunostinţă următoarele:

- Pe 30.06.2016, domnul Ministru Ghinea a susţinut un interviu online cu cititorii portalului Hotnews: „Comisia (Europeană) a venit ţintită spre contractele Asesoft şi SIVECO (de ce anume, nu ştiu, dar or fi auzit şi ei informaţii despre...)".

- Prin adrese oficiale  transmise succesiv la Ministerul Fondurilor Europene pe 1.07, 5.07 şi ulterior şi la Cancelaria Primului Ministru pe 15.07, în baza liberului acces la informaţie de interes public, am solicitat documentele pe care şi-a fundamentat afirmaţia domnul Ministru Ghinea.

- Pe 9.08.2016 am primit pe mail, din partea Secretariatului General al Guvernului următoarele documente:

 • Răspuns SIVECO: adresă de răspuns a MFE
 • Raport de audit al Comisiei Europene pentru POSCCE  2014 (denumit electronic Raport CE_2015)
 • Raport de audit al Autorităţii de Audit privind evaluarea măsurilor implementate de AMPOSCCE, nr 61431/31.07.2015 (denumit electronic Raport misiune suplimentara A3)
 • Raport de audit al Autorităţii de Audit nr 61581/26.07.2016 referitor la POCCE (denumit electronic Raport de audit follow-up iulie 2016)
 • Situaţia constatărilor şi recomandărilor formulate în Rapoartele de Audit de Operaţiuni pentru perioada  2011-2015 - OI PSI, Suplimentar iunie 2012
 • Situaţie sintetică privind corecţiile aplicate pe axele prioritare 1, 2, 4
 • Situaţie corecţii POSCCE Axa 3 (denumit electronic Situaţie corecţii financiare axa 3)

- Am studiat cu mare atenţie documentaţia primită şi suntem în măsură să afirmăm că, în ceea ce priveşte firma noastră, acuzaţiile domnului Ministru nu reflectă concluziile auditului invocat.

- Pentru conformitate, transparenţă şi ca dovadă de bună credinţă, publicăm integral aici documentaţia primită, astfel încât cei interesaţi să poată să verifice ceea ce afirmăm noi.

Linkuri la documente:

 1. http://www.siveco.ro/sites/default/files/article_images/press_releases/raspuns-mfe/Anexa-3-2_OI-PSI-operatiuni-la-iulie-2016.pdf
 2. http://www.siveco.ro/sites/default/files/article_images/press_releases/raspuns-mfe/Raport_CE_2015.pdf
 3. http://www.siveco.ro/sites/default/files/article_images/press_releases/raspuns-mfe/Raport-AUDIT-follow-up-Iulie-2016.pdf
 4. http://www.siveco.ro/sites/default/files/article_images/press_releases/raspuns-mfe/Raport-misiune-suplimentara-A3.pdf
 5. http://www.siveco.ro/sites/default/files/article_images/press_releases/raspuns-mfe/Raspuns-SIVECO-Romania.pdf
 6. http://www.siveco.ro/sites/default/files/article_images/press_releases/raspuns-mfe/Situatie-corectii-financiare-axa3.pdf
 7. http://www.siveco.ro/sites/default/files/article_images/press_releases/raspuns-mfe/SITUATIE-SINTETICA-PRIVIND-CORECTIILE-APLICATE.pdf

- Singura referire la compania noastră în raportul de audit al CE invocat este:

- Aşadar, CE a făcut o verificare normală a concentrării contractelor IT pentru a identifica eventuale situaţii de poziţie dominantă pentru vreuna dintre companiile implicate în mai multe proceduri de achiziţie. Concluzia a fost că nu există o asemenea situaţie.

- Nu credem că a participa la o procedură de achiziţie ar fi un lucru rău în condiţiile în care toată societatea doreşte implicarea companiilor în efortul de absorbţie a fondurilor europene. În niciun caz acesta nu poate fi un motiv de blamare a celor care investesc resurse în această direcţie.

Pentru clarificarea tuturor aspectelor ajunse în atenţia publicului, mai dorim să precizăm că:

- SIVECO Romania este o societate pe acţiuni fără nicio legătură de acţionariat sau de orice altă natură cu altă companie. Nu exprimăm poziţia sau interesele niciunui alt jucător din piaţă.

- Pe lângă numeroase lucruri bune, lăudabile, reprezentanți ai firmei noastre au făcut în trecut și greșeli. Ni le asumăm și pe unele și pe altele, şi ne străduim să dovedim prin acţiunile actuale şi viitoare că am înţeles şi am învăţat din aceste lecţii.

- Nu putem însă să decontăm şi partea altora de responsabilitate şi, în consecinţă, respingem aprecierile generalizatoare şi ne delimităm ferm de orice asociere de imagine cu alte firme de IT.

Studiile de piaţă de specialitate, realizate în ultimii 5 ani infirmă percepţia că achiziţiile publice pe piaţa românească sunt „monopolizate” de un număr de firme locale. Astfel, în topul IDC dedicat furnizorilor de servicii IT, primele 3 poziţii sunt ocupate de firme  multinaţionale. Clasamentul PAC privind furnizorii de servicii software este dominat de jucătorii mondiali de IT.

- În cadrul POSCCE Axa3, SIVECO Romania a desfăşurat 9 proiecte din totalul de 97. Valoarea medie a unui proiect desfăşurat de SIVECO este în marja valorii medii a proiectelor de pe aceasta axă (cca 1,5 mil Euro).

- Numărul de proiecte desfășurate de SIVECO care au primit corecții este mai mic decât media axei. Această diferență nu este mare dar desigur, în mod ideal, niciun proiect n-ar trebui să necesite corecţii şi, respectiv, returnare de bani. În realitate, într-un proiect finanțat din fonduri structurale, factorii care impun corecțiile sunt extrem de variaţi. Dezideratul de a nu avea deloc corecţii nu a fost (încă) atins în nicio ţară din UE. De aceea, considerăm că această statistică are o relevanţă relativă privind activitatea furnizorilor în proiecte și în niciun caz nu dă motiv de a evidenția în sens negativ activitatea firmei noastre.

- Aşa cum a declarat public domnul Ministru Ghinea, corecţiile au în vedere, în mare măsură sistemul de management și control, precum și modul de organizare a achiziţiilor de către autorităţile contractante.

Această realitate este susţinută de următoarea afirmaţie din raportul de audit 2014/RO/REGIO/C2/1366 

- Salutăm poziţia nuanţată a domnului Ministru referitoare la apariţia de posibile corecţii generate de erori inerente birocraţiei pe care un proiect finanţat din fonduri europene o presupune.

- După cum am mai arătat şi în adresa transmisă domnului Ministru Ghinea pe 5.07.2016, au existat suficiente situaţii în care s-au aplicat corecţii într-un mod de neînţeles. Cunoaştem în mod direct cazul unui proiect derulat pe POSCCE, Axa 3, operaţiunea 3.2.3, invocat chiar într-unul din rapoartele trimise de către MFE, în care instituţia publică beneficiară a finanţării a fost penalizată cu 25% din valoarea proiectului deoarece nu a aplicat la licitaţia organizată în 2009 o reglementare apărută prima dată în 2012.

- Un argument suplimentar îl reprezintă chiar situaţia comparativă a corecţiilor aplicate pe diferitele axe de finanţare (conform documentului primit de la MFE)

Axa prioritara

Total proiecte

Numar beneficiari afectati de corectii financiare

% numar proiecte cu corectii din total proiecte

Axa 1 (Industrie)

3213

306

10%

Axa 2 (Cercetare)

592

532

90%

Axa 3  (IT)

1987

172

9%

Axa 4 (Energie)

135

72

53%

TOTAL

5927

1082

18%