Prin informatizare, industria alimentară din România poate satisface toate exigenţele de calitate ale consumatorilor europeni | SIVECO Romania

Prin informatizare, industria alimentară din România poate satisface toate exigenţele de calitate ale consumatorilor europeni

Vineri, Iulie 13, 2007

Bucureşti, 13 Iulie 2007 - În sectorul de producţie alimentară, progresul companiilor depinde major de eficienţa cu care acestea utilizează resursele umane, tehnice şi financiare de care dispun. Din acest motiv, implementarea unui sistem informatic performant de tip ERP vine în întâmpinarea acestei cerinţe, asigurând optimizarea şi automatizarea activităţilor, rafinarea costurilor, viziune „end to end process”, operativitate şi eficienţă.

„De ce vorbim de o necesitate pentru implementarea de soluţii de software pentru afaceri în sectorul de producţie din România? Pentru că, finalmente, produsele care ajung în magazine sau pe masa consumatorului sunt „cartea de vizită” a producătorilor din sectorul alimentar. Iar pentru ca aceste produse să întrunească toate condiţiile de calitate necesare, în spatele lor trebuie să existe acel sistem care să supravegheze întregul proces de producţie, să-l controleze şi să-l îmbunătăţească astfel încât rezultatul să se concretizeze în trasabilitatea şi managementul inteligent al activităţii de producţie”, declară Sorin Dimofte, Direct Sales Manager la SIVECO Romania.

În consecinţă, în ultimii ani, tot mai mulţi reprezentanţi ai sectorului producţiei alimentare din România au manifestat receptivitate la noile tehnologii, adaptându-şi activităţile şi procesele de lucru astfel încât să poată asigura complianţa cu exigenţele atât de natură legislativă, venite din UE, cât şi raportate la evoluţia gusturilor şi cerinţelor consumatorilor.

„O soluţie informatică integrată asigură condiţiile necesare pentru organizarea activităţii de producţie, începând cu controlul aprovizionării cu materii prime şi materiale şi terminând cu distribuţia produselor, la nivel intern sau extern. Încercăm permanent să comunicăm utilitatea pe care soluţia ERP (Enterprise Resource Planning) o are pentru asigurarea unei calităţi finale a produselor care să satisfacă atât cerinţele Uniunii Europene, cât şi pe cele ale consumatorilor finali – prin performanţă şi plus-valoare”, spune Sorin Dimofte.

SIVECO Romania propune un pachet informatic integrat pentru managementul afacerilor  şi, mai mult, o soluţie de Management al Producţiei - ce acţionează întregul agrenaj pe care îl presupune dinamica unei organizaţii având ca obiect principal de activitate producţia alimentară. Individualizată ca funcţionalitate, aplicaţia interacţionează cu toate celelalte componente ale sistemului SIVECO Applications 2010, prin concepţia unitară de dezvoltare, baza de date comună folosită, interfaţa grafică şi prin schimbul permanent de informaţii necesare derulării fluxurilor de producţie.

Compania SIVECO Romania deţine deja referinţe importante în sectorul producţiei alimentare, un adevărat caz de succes fiind implementarea SIVECO Applications în cadrul Dobrogea Biscuit, societate ce deţine cea mai modernă linie de biscuiţi din România. Nucleul întregii activităţi a companiei DOBROGEA BISCUITo reprezintă producţia, din acest motiv fiind necesară asigurarea unei gestiuni cât  mai eficiente a tuturor etapelor de producţie. Această cerinţă a fost îndeplinită de componenta de Management al Producţiei, ce asigură gestionarea întregului flux de pregătire, programare, lansare, urmărire şi control al activităţii de producţie.

DOBROGEA BISCUITşi-a dorit o soluţie care să îmbine cele mai noi abordări tehnologice specifice cu cele din domeniul tehnologiei informaţiei, o soluţie complexă şi completă, adaptată la standardele europene şi internaţionale.

„Am selectat compania SIVECO Romania SA pentru că o considerăm cel mai bun furnizor de soluţii IT, fiind un lider pe piaţa româneascã. Din start am solicitat angajaţilor DOBROGEA BISCUIT alinierea la standardul propus prin implementarea soluţiei SIVECO Romania SA şi nu am greşit. Rezultatele obţinute confirmã aceastã abordare”, precizeazã doamna Fotini Teodorescu – Preşedinte DOBROGEA GRUP.

S-a început, astfel, cu implementarea sistemului integrat SIVECO Applications şi s-a continuat cu sistemul informatic pentru management SIVECO Business Analyzer (din sfera instrumentelor de Business Inteligence).

Principalul avantaj al unei astfel de abordãri este dat de integrarea puternicã între sistemul informatic pentru managementul operaţional cu cel  pentru managementul strategic. Un alt mare avantaj este generat de faptul cã SIVECO Romania, ca dezvoltator al soluţiei, a fãcut toate customizãrile necesare pentru implementarea fluxurilor de business ale clientului în sistemul informatic.

Experienţa implementãrilor anterioare şi faptul cã ele au fost finalizate cu succes a influenţat pozitiv realizarea acestui proiect.

Beneficiarul proiectului a câştigat, pe de o parte, o îmbunătăţire a performanţelor, prin reducerea costurilor şi a pierderilor, precum şi prin creşterea productivităţii muncii, sistemul urmărind atât costurile cât şi rezultatele şi asigurând o vizibilitate ridicată a datelor la toate nivelurile de decizie.

Totodată, compania şi-a sporit flexibilitatea şi agilitatea în faţa schimbărilor de pe piaţă – acest lucru este posibil prin virtualizarea resurselor materiale şi umane, în sensul partajării lor, atât pe unităţi organizatorice cât şi pe proiecte şi, în general, prin infrastructura pusă la dispoziţie de sistemul informatic puternic integrat cu cel de business.

„Proiectul derulat cu DOBROGEA BISCUIT a probat încă o dată utilitatea instrumentelor informatice în activităţile curente de producţie alimentară. Deţinem deja o expertiză în domeniu, iar clienţii noştri beneficiază de un flux al proceselor transparent, uşor de coordonat şi urmărit, atât din punct al alocării şi utilizării resurselor, cât şi al calităţii produsului final. Noi asigurăm accesul factorilor de decizie la toate informaţiile şi instrumentele necesare în fundamentarea unei politici de producţie eficiente şi riguros organizate”, menţionează Sorin Dimofte.