Profesorii din Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui au acces la cele mai noi programe de formare continuă de calitate | SIVECO Romania

Profesorii din Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui au acces la cele mai noi programe de formare continuă de calitate

Marţi, Aprilie 21, 2009

Bucureşti, 21 aprilie 2009 - În cadrul programului „Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE”, vor fi instruiţi în următorii 2 ani, 700 de profesori din grupul ţintă. Programul urmăreşte dezvoltarea capitalului uman din învăţământul preuniversitar, creşterea competitivităţii cadrelor didactice şi eficientizarea sistemului educaţional din România. 

Proiectul, al cărui beneficiar este compania SIVECO Romania, este realizat în parteneriat cu reprezentanţii Casei Corpului Didactic din judeţul Neamţ şi este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU 2007-2013. 

Strategiile europene pun un accent deosebit pe dezvoltarea competenţelor de bază, ce îi permit adultului să acumuleze şi să-şi actualizeze continuu cunoştinţele şi abilităţile, prin învăţarea pe parcursul întregii vieţi. Pentru adaptarea la nevoile curente şi viitoare ale pieţei muncii şi sistemului de învăţământ în ansamblul său, este necesar ca profesorii să îşi îmbunătăţească nivelul cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor specifice.  

Programul „Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE” vine să răspunda acestui deziderat prin instruirea cadrelor didactice din judeţele targetate, pe baza cursului „Intel® Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii”. Cursul propune o abordare pe termen lung a strategiei de instruire a profesorilor, ce reprezintă o componentă esenţială pentru dezvoltarea sistemului de învăţământ. Metodele moderne de pedagogie îmbinate cu cele mai noi soluţii IT&C conduc la creşterea gradului de implicare a elevilor pe parcursul orelor de clasă şi la creşterea eficienţei procesului educaţional. 

Cu siguranţă, contextul social, politic şi economic al lumii contemporane a favorizat la nivel european o evoluţie rapidă a ştiinţei şi tehnologiei, cu repercusiuni directe aupra necesităţii îmbunătăţirii performanţelor, calităţii şi rezultatelor din învăţământ.