Profesorii din judeţul Ilfov doresc diversificarea şi sporirea numărului de lecţii AeL pentru învăţământul primar şi gimnazial | SIVECO Romania

Profesorii din judeţul Ilfov doresc diversificarea şi sporirea numărului de lecţii AeL pentru învăţământul primar şi gimnazial

Miercuri, Martie 7, 2007

Brãneşti , 7 martie 2007Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov a organizat recent, la Casa Corpului Didactic, o întâlnire care a avut ca temă principală de dezbatere “Nivelul de utilizare a soluţiei AeL în învăţământul ilfovean”.

În cadrul acestei reuniuni s-au prezentat aplicaţii interdisciplinare AeL demonstrative şi au avut loc dezbateri legate de prezentările susţinute.

Nota comună a punctelor de vedere comunicate de profesorii din judeţ a fost  necesitatea diversificării şi sporirii numărului de lecţii pentru învăţământul primar şi gimnazial.

Nevoia de instruire continuă s-a remarcat prin numărul tot mai mare de cadre didactice care doresc să se înscrie la cursul de Iniţiere IT şi Utilizare Ael. În acest scop Inspectoratul şcolar al judeţului Ilfov şi-a manifestat interesul de a certifica noi instructori.

De asemenea, profesorii ilfoveni au fost extrem de receptivi la prezentarea proiectului IntelTeach, acesta oferindu-le şansa obţinerii unei acreditări suplimentare.

Accesul la acest program îi va ajuta pe profesorii români să îşi dezvolte abilităţile de predare cu ajutorul instrumentelor informatice, să se familiarizeze cu managementul de proiecte educaţionale, să se apropie de elevi, concentrându-se, pe nevoile şi aşteptările acestora. Partenerul local pentru implementarea proiectului IntelTeach în şcolile din România este SIVECO Romania.

Situaţia statistică a utilizării sistemului AeL din unităţile şcolare ilfovene, prezintă rezultate foarte încurajatoare, atât în ceea ce priveşte interesul manifestat de elevi pentru acest instrument de învăţare, cât şi referitor la  implicarea profesorilor, a directorilor instituţiilor şi a altor persoane din domeniul educaţional.

Despre AeL

AeL este coloana vertebrală a programului SEI, ce asigură suport pentru managementul şcolii şi al structurilor din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării (la nivel judeţean şi central) în agregarea datelor statistice şi luarea deciziilor. Sistem Educaţional Informatizat (SEI) este un program complex iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC), al cărui obiectiv de bază îl reprezintă susţinerea procesului de predare - învăţare în învăţământul preuniversitar cu sisteme informatice de ultimă oră.