Profesorii din regiunea Bucureşti - Ilfov implică elevii în activităţi de lucru cu computerul | SIVECO Romania

Profesorii din regiunea Bucureşti - Ilfov implică elevii în activităţi de lucru cu computerul

Vineri, Decembrie 17, 2010

Bucureşti, 17 decembrie 2010

60% afirmă că elevii sunt mai motivaţi şi îşi prezintă ideile cu mai multă încredere sau că lucrează mai bine împreună

Profesorii care au încheiat cursurile programului "Modalităţi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea Bucureşti - Ilfov" se declară mulţumiţi de competenţele dobândite pe care le pot valorifica la orele de curs.

"Participanţii înscrişi în program au deprins multiplele avantaje ale utilizării computerului şi internetului, ca instrumente de cercetare, comunicare şi dezvoltare a creativităţii elevilor", afirmă Costel Todor, responsabil de proiect, SIVECO Romania.

În cadrul evaluării de impact realizată în regiunea Bucureşti - Ilfov, la finalizarea perioadei de formare în luna octombrie 2010, au răspuns 198 de profesori (97 din Bucureşti şi 101 din Ilfov). Studiul arată că 91% dintre profesori au implicat elevii în activităţi de lucru cu computerul după finalizarea cursurilor de formare. 60% dintre participanţii la curs au afirmat că elevii au devenit mai motivaţi şi îşi prezintă acum ideile cu mai multă încredere sau că lucrează mai bine împreună.

Numărul mediu de computere din şcoli rămâne încă foarte mic: în medie, 31 de elevi utilizează un computer. Majoritatea repondenţilor susţin că au cunoştinţe medii şi avansate, dar numai 11% dintre ei îşi desfăşoară activitatea în săli dotate cu computere. Există profesori de gimnaziu cu un grad ridicat de satisfacţie profesională atât în mediul rural, cât şi în mediul urban, având o vechime de 6 - 20 ani. În schimb, gradul de satisfacţie este redus printre profesorii care predau pentru copiii din ciclul primar, care provin din familii sărace.

În ceea ce priveşte activitatea colaborativă pe wiki sau pe blog, aproape jumătate dintre cadrele didactice declară că au implicat elevii în astfel de medii. Cel mai puţin implicaţi se declară a fi profesorii care predau în învăţământul primar din mediul rural, au vechime mai mică de 5 ani şi peste 30 de elevi în clasă.

Rezultatele evaluării de impact au fost diseminate cu ocazia conferinţei desfăşurate la nivel regional în perioada 26-28 noiembrie 2010 în Ilfov.

"Există un consens general în ceea ce priveşte profesionalizarea participanţilor ca urmare a participării la acest curs, din perspectiva aplicării conceptelor la clasă şi în ceea ce priveşte rolul tehnologiei asupra creşterii achiziţiilor învăţării, creşterii nivelului de motivare, implicarea în activităţi, nevoia aplicării consecvente a conţinuturilor cursului "Instruirea în societatea cunoaşterii", dincolo de conştientizarea beneficiilor implementării la clasă", a declarat dr. Gabriela Noveanu, autoarea evaluării de impact pentru regiunea Bucureşti - Ilfov, cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Studiul de impact al proiectului va fi publicat pe portalul proiectului la finalul lunii decembrie 2010.

Programul care se va finaliza pe 31 martie 2011 este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013, cu sprijinul partenerilor de la Casele Corpului Didactic din Bucureşti şi Ilfov.

Persoană de contact:
Elena Brotac - elena.brotac@siveco.ro

SIVECO Romania
Victoria Park
Şos. Bucureşti-Ploieşti 73-81
Sector 1, cod 013685, Bucureşti, România
Tel: 021 302 3300
Fax: 021 302 3391