Profesorii din regiunea Sud Est au dobândit noi competenţe în utilizarea calculatoarelor | SIVECO Romania

Profesorii din regiunea Sud Est au dobândit noi competenţe în utilizarea calculatoarelor

Luni, Decembrie 20, 2010

Bucureşti, 20 decembrie 2010

Participanţii la programul "Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SE" provin din şcoli şi licee din Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi şi Tulcea

Evaluarea de impact a programului "Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea Sud-Est", finalizat în luna octombrie 2010, este încurajatoare: 90% dintre cadrele didactice chestionate afirmă că au implicat elevii în activităţi de lucru cu computerul şi peste 60% afirmă că elevii sunt mai motivaţi.

La această evaluare au participat 257 de profesori, 43,6% din mediul urban şi 56,4% din mediul rural. Profesorii care au nivelul de satisfacţie profesională cel mai scăzut sunt din mediul rural, au sub 5 ani vechime, predau la clasele V-VIII în şcoli din zone dezavantajate, în care proporţia de elevi aparţinând familiilor sărace este de peste 75%. Gradul de succes cel mai ridicat se constată printre cadrele didactice cu studii postuniversitare din mediul urban, care predau în licee şi au o vechime între 6 şi 10 ani.

Există o legătură strânsă între nivelul de instruire al profesorilor în utilizarea tehnologiei informaţiilor şi activitatea desfăşurată de ei în laboratoare dotate cu computere. Astfel, 36% dintre cadrele didactice care se recomandă ca fiind avansate în utilizarea calculatoarelor îşi desfăşoară activitatea în laboratoare de specialitate dotate cu calculatoare, în timp ce numai 10,5% dintre cei care se autodefinesc drept începători valorifică aceste facilităţi.

39% dintre cadrele didactice absolvente ale programului de instruire afirmă că lipsa computerelor afectează capacitatea instrucţională a şcolii, şi 61% semnalează că aceasta este influenţată negativ şi de bugetul redus alocat consumabilelor - hârtie, toner etc.

"Profesorii care recunosc lipsa computerelor ca fiind o problemă majoră provin majoritar din mediul rural, predau în şcoli generale şi în zone dezavantajate, şi au fie studii medii, fie studii postuniversitare", a declarat dr. Gabriela Noveanu, autoarea evaluării de impact pentru regiunea Bucureşti - Ilfov, cercetător ştiinţific la Instutitul de Ştiinţe ale Educaţiei.

În privinţa folosirii activităţilor colaborative, 48% dintre cadrele didactice declară că au implicat elevii pe wiki sau pe blog. Profesorii care nu încurajează aceste activităţi au o vechime de peste 20 de ani şi sunt începători în privinţa utilizării computerului. 50% dintre profesori afirmă că utilizează deseori instrumentele de evaluare prezentate la acest curs.

Studiul complet conţinând toate cifrele statistice identificate în cadrul proiectului va fi publicat pe portalul acestuia la finalul lunii decembrie 2010.

Proiectul "Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SE" este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU 2007-2013 şi se va finaliza la 31 martie 2011.

Persoană de contact:
Elena Brotac - elena.brotac@siveco.ro

SIVECO Romania
Victoria Park
Şos. Bucureşti-Ploieşti 73-81
Sector 1, cod 013685, Bucureşti, România
Tel: 021 302 3300
Fax: 021 302 3391