Profesorii din Regiunea Sud Muntenia îşi dezvoltă cariera | SIVECO Romania

Profesorii din Regiunea Sud Muntenia îşi dezvoltă cariera

Miercuri, Februarie 24, 2010

Cursanţii au urmat timp de patru luni programul "Instruirea în societatea cunoaşterii"

Bucureşti, 24 februarie 2010 - Profesorii din Ialomiţa, Călăraşi, Teleorman, Dâmboviţa, Prahova şi Giurgiu care au participat la programul "Progresul carierei didactice în societatea cunoaşterii adaptat la regiunea Sud Muntenia" intră în evaluarea finală. Pe parcursul celor 4 luni de formare, cele 225 de cadre didactice participante la curs au învăţat să profite de multiplele avantaje ale utilizãrii computerelor şi internetului ca instrumente de cercetare, comunicare şi dezvoltare a creativităţii elevilor.

Cursanţii provin atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, din învăţământul primar, secundar inferior, secundar superior şi profesional tehnic. Aceştia sunt împărţiţi în 15 grupe în cadrul celor 6 judeţe implicate în proiect.

Cunoştinţele dobândite de-a lungul programului de formare cu ajutorul celor 15 experţi în formare vor ajuta profesorii să comunice mai bine cu elevii, să le dezvolte capacităţile de gândire şi învăţare, să folosească la ore avantajele tehnologiei informaţiei.

Obiectivele specifice ale programului de formare continuă "Progresul carierei didactice în societatea cunoaşterii adaptat la regiunea S Muntenia", aflat în cea de-a 11-a lună de implementare, sunt formarea şi certificarea a 900 de cadre didactice în vederea implementării cursului "Instruirea în societatea cunoaşterii", tipărirea suportului de curs pentru cadrele didactice participante la formare, asigurarea calităţii programului de formare a cadrelor didactice, dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru dascălii din grupul ţintă.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, 01 aprilie 2009 - 31 martie 2011.

Proiectul, al cărui beneficiar este compania SIVECO Romania, este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU 2007-2013.