Profesorii din Regiunea Sud-Muntenia şi-au îmbunătăţit abilităţile de predare folosind instrumente IT | SIVECO Romania

Profesorii din Regiunea Sud-Muntenia şi-au îmbunătăţit abilităţile de predare folosind instrumente IT

Joi, Decembrie 23, 2010

Bucureşti, 23 decembrie 2010

60% din cei 258 de profesori chestionaţi afirmă că elevii sunt mai motivaţi şi îşi prezintă ideile cu mai multă încredere

258 de profesori, dintre care 63,6% din mediul rural şi 36,4% din mediul urban, au răspuns chestionarului realizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cu ocazia evaluării de impact a programului "Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea Sud-Muntenia", finalizat în octombrie 2010.

Există o legătură directă între nivelul de instruire a profesorilor în utilizarea calculatoarelor şi măsura în care utilizează laboratoarele informatizate în procesul de instruire. Astfel, dacă 8% dintre cadrele didactice care se declară utilizatori IT începători afirmă că îşi desfăşoară activitatea în laboratoare dotate cu computere pentru elevi, un sfert afirmă că sunt avansaţi şi îşi desfăşoară activitatea în laboratoare de specialitate dotate cu computere. Aproape 40% dintre cadrele didactice absolvente ale programului de formare continuă "Instruirea in societatea cunoaşterii" afirmă că lipsa computerelor diminuează capacitatea instrucţională a şcolii, iar lipsa bugetului pentru consumabile - hârtie, toner etc. - afectează major activitatea şcolară.

Şcolile în care nivelul de satisfacţie profesională al profesorilor este mai scăzut se află în mediul urban, în zone dezavantajate, în care proporţia de elevi aparţinând familiilor sărace este peste 75%. Gradul de succes cel mai ridicat îl declară cadrele didactice din mediul urban, care predau atât în şcoli generale cât şi în licee, chiar şi din zone dezavantajate, cu vârsta sub 25 de ani sau peste 55 şi care au studii postuniversitare. În privinţa dotării şcolilor, numărul mediu de elevi care au acces la un calculator este de 18, numărul minim fiind de 4/calculator, iar numărul maxim fiind de 63/calculator.

90% dintre cadrele didactice chestionate afirmă că au implicat elevii în activităţi de lucru cu computerul şi peste 60% afirmă că elevii sunt mai motivaţi, îşi prezintă ideile cu mai multă încredere, iar 54% au observat că aceştia lucrează mai bine împreună.

Activitatea colaborativă pe wiki sau pe blog este încurajată în special de cadrele didactice din mediul urban. Astfel, 55% dintre cadrele didactice declară că au implicat elevii rareori sau deloc în astfel de activităţi. Profilul acestei categorii: învăţători şi profesori din mediul rural, care predau în învăţământul primar şi în gimnaziu. 42% dintre profesori afirmă că utilizează deseori instrumentele de evaluare prezentate la cursul desfasurat în cadrul acestui proiect. 60% dintre participanţi apreciază că şi-au îmbunătăţit în mare măsură atributele activităţii didactice. Doar 8% afirmă că nu au avut acces la laboratorul de informatică, iar 5% că nu au avut suficientă experienţă privind utilizarea tehnologiei.

Profesorii din judetele Ialomiţa, Călăraşi, Teleorman, Dâmboviţa, Prahova şi Giurgiu, care au finalizat programul "Progresul carierei didactice în societatea cunoaşterii adaptat la regiunea Sud-Muntenia" în luna octombrie 2010, recunosc nevoia aplicării consecvente a conţinuturilor cursului "Instruirea în societatea cunoaşterii".

Studiul de impact al proiectului va fi publicat pe portalul acestuia la finalul lunii decembrie 2010.

Proiectul care se va finaliza pe 31 martie 2011 este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU 2007-2013.

Persoană de contact:
Elena Brotac - elena.brotac@siveco.ro

SIVECO Romania
Victoria Park
Şos. Bucureşti-Ploieşti 73-81
Sector 1, cod 013685, Bucureşti, România
Tel: 021 302 3300
Fax: 021 302 3391