Profesorii, elevii și părinții din România sunt invitați să se înscrie în proiectul european de cercetare și inovare BEACONING | SIVECO Romania

Profesorii, elevii și părinții din România sunt invitați să se înscrie în proiectul european de cercetare și inovare BEACONING

Vineri, Iulie 29, 2016

BEACONING promovează învățarea bazată pe joc

Copiii se nasc azi cu instincte digitale. Ei învață prin descoperire, fiind aproape tot timpul prezenți în comunitățile online și pe rețelele sociale. 

Nu este o noutate că învățarea bazată pe joc dă rezultate. Această realitate este recunoscută şi în pedagogia clasică. În prezent însă, din ce în ce mai mulți cercetătorii în educație afirmă că integrarea în educație a strategiilor de învățare de tip „gamification” este indispensabilă pentru educarea generațiilor noi de elevi. Argumentul lor fundamental este că, datorită accesului foarte timpuriu şi extensiv la tehnologie, copiii de azi gândesc și procesează informația mult diferit față de generaţiile anterioare. În consecinţă, profesorii, considerați de sociologi “imigranți digitali”, trebuie să se adapteze atât limbajului, cât și stilului de învățare al “nativilor digitali”.

Proiectul BEACONING (Breaking Educational Barriers with Contextualized, Pervasive and Gameful Learning), proiect de cercetare și inovare finanțat prin programul european Horizon 2020, răspunde exact acestei realităţi. El susține educația prin tehnlogie de ultimă generație, ajutându-i pe profesori să surmonteze decalajul digital dintre generații și să îi pregătească pe elevi pentru un viitor din ce în ce mai informatizat.

Având un rol autentic inovator, BEACONING pune accentul pe învăţarea continuă, prin joc, cu ajutorul tehnicilor și tehnologiilor de tip “context-aware” (sisteme care se adaptează la contextul în care sunt utilizate) și de tip “gamification” (transpunerea unui context obișnuit de învățare într-o situație asemănătoare unui joc). Acestea susţin învățarea bazată pe problemă (Problem-Based Learning). Practic, obiectivul proiectului este „dezvoltarea unui ecosistem software inteligent, implementat pe scară largă, care să susțină crearea de modele de lecții asemănătoare unor jocuri, adaptate resurselor educaționale existente din şcoli”.

BEACONING este derulat de un consorţiu format din 15 parteneri, între care și SIVECO România şi este coordonat de Disruptive Media Learning Lab (DMLL) din cadrul Universității Coventry (UK).

Consorțiul proiectului este format din următoarele organizaţii: Coventry University (UK), Heriot-Watt University (UK), BIBA - Bremer Institut Fuer Produktion Und Logistik Gmbh (Germania), Inesc Tec (Portugalia), Universidad Complutense De Madrid (Spania), Ort France (Franța), Succubus Interactive Sarl (Franța), Advanced Technology Systems (România), Imaginary (Italia), Geomotion Games Sl (Spania), Ifinity Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia (Polonia), Playsoft (Franța), Sebit Egitim Ve Bilgi Teknolojileri Anonim Sirketi (Turcia), Hands Free Computing Limited (UK) Și SIVECO România.

De-a lungul celor 3 ani, rezultatele BEACONING vor fi testate în cadrul a 5 proiecte pilot de mari dimensiuni, implementate în cinci țări (Franța, Israel, Grecia Turcia, și România) şi care vor antrena 5.000 de profesori, părinți și elevi.

Cu o experiență solidă în dezvoltarea și implementarea de proiecte informatice educaționale de mare complexitate şi amploare, SIVECO va coordona proiectul pilot din România, în care vor participa 500 de profesori, părinți și elevi.

Proiectul este proiectat și implementat în colaborare cu licee tehnologice care asigură formarea generală și profesională, precum și cu școli gimnaziale pentru copiii cu nevoi speciale. Proiectul se aplică disciplinelor din STEM (Știință, Tehnologie, Ingineri și Matematică). 

BEACONING reprezintă o referinţă în domeniul tehnologiilor educaționale multiple, deoarece dezvoltă și implementează o platformă educațională în care se îmbină spațiul fizic cu cel virtual. Practic, el pune laolaltă cunoștiințele dobândite prin mijloace formale, non-formale și informale”, declară Monica Florea, directorul departamentului de proiecte de cercetare şi dezvoltare din SIVECO România.

Profesorii, elevii și părinții din România sunt invitați să participe la procesul de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului pilot BEACONING România.

Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, aflaţi în curs de formare generală și profesională. Ei trebuie să facă parte dintr-o unitate de învățământ, din mediul urban sau rural, din România. Proiectul este accesibil atât elevilor fără nevoi speciale, cât și pentru cei cu deficiențe fizice și mentale ușoare sau moderate.

În cadrul proiectului va fi dezvoltată o platformă educațională în care vor fi integrate jocuri educaționale, instrumente de creare de lecții, dispozitive de tip "beacons" etc., de toate acestea beneficiind grupul țintă.

Rolul profesorului este acela de a  coordona și raporta activitățile elevilor proprii şi de a crea o punte între platformă și elevi. Pe toată durata proiectului, profesorii coordonatori vor  colabora cu SIVECO România în vederea derulării activităților planificate.
Rolul copiilor va fi de a învăța  prin utilizarea tuturor instrumentelor inovative dezvoltate în cadrul proiectului.

Condiţiile necesare pentru înscrierea în proiect:

  • Pentru elevii cu nevoi speciale este necesar ca fiecare părinte/tutore legal să completeze un Acord cu școala prin care ia la cunostință și aprobă participarea copilului în cadrul proiectului;
  • Profesorul coordonator trebuie să-și exprime prin e-mail dorința de a participa la proiect şi de a obţine şi comunica aprobarea școlii în care își desfășoară activitatea. De asemenea, trebuie să transmită o listă în format electronic cu numele participanților și adresa lor de e-mail (profesori, elevi si părinți). Este important de specificat că nu este obligatoriu ca fiecare elev care participă la acest proiect să implice și pe unul dintre părinți.

Înscrierile  precum şi orice alte solicitări de informaţii se vor trimite pe mail până la data de 30 octombrie 2016 către Marius Preda (marius.preda@siveco.ro), responsabilul de proiect din partea SIVECO România.