Profesorii învaţă cum să sporească atractivitatea orelor de curs | SIVECO Romania

Profesorii învaţă cum să sporească atractivitatea orelor de curs

Miercuri, Februarie 24, 2010

Instrumentele IT ajută cadrele didactice să-şi dezvolte cariera

Bucureşti, 24 februarie 2010 - În această lună, 255 de cadre didactice care au participat la cursul "Instruirea în societatea cunoaşterii" vor fi evaluate şi vor primi un certificat de competenţe. Aceasta este cea de-a doua sesiune de formare din cadrul programului POSDRU 19/1.3/G/15719 Carieră didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV - Maramureş, Sălaj, Satu Mare, Cluj şi Bistriţa Năsăud.

Programul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul ajută cadrele didactice experimentate şi studenţii - viitorii profesori - să integreze noua tehnologie în procesul de educaţie pentru a dezvolta competenţele de gândire şi învăţare ale elevilor. Cadrele didactice participante vor dobândi la absolvirea programului de formare continuă noi informaţii şi resurse pentru a promova folosirea eficientă a tehnologiei la clasă.

Obiectivele specifice ale programului de formare continuă "Carieră didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV", aflat în cea de-a 11-a lună de implementare, sunt formarea şi certificarea cadrelor didactice în vederea implementării cursului "Instruirea în societatea cunoaşterii", tipărirea suportului de curs pentru cadrele didactice participante la formare, asigurarea calităţii programului de formare a cadrelor didactice, dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru dascălii din grupul ţintă.

Proiectul, al cărui beneficiar este compania SIVECO Romania SA, este realizat în parteneriat cu reprezentanţii Casei Corpului Didactic din judeţul Maramureş şi este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU 2007-2013.

De-a lungul celor 2 ani în care se va desfăşura acest program vor fi instruite 900 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, care provin din judeţele aferente regiunii Nord Vest în care se implementează proiectul, respectiv Maramureş, Sălaj, Satu Mare, Cluj şi Bistriţa Năsăud.

Alături de furnizor şi partener, un rol important este deţinut de cei 15 experţi în formare care vor realiza efectiv formarea dascălilor din grupul ţintă.

Profesorii vor urma cursul "Instruirea în societatea cunoaşterii" realizat de-a lungul a 89 de ore, iar la finalizarea acestuia vor obţine un atestat de competenţe profesionale purtător a 25 de credite transferabile.

În cadrul întâlnirilor care au avut loc pentru analizarea proiectului, echipa de implementare şi reprezentanţii echipei Partenerului în proiect, respectiv Casa Corpului Didactic Maramureş, au făcut o prezentare generală a programului de formare continuă şi a statusului implementării acestuia.