Profesorii învaţă noi metode de pedagogie | SIVECO Romania

Profesorii învaţă noi metode de pedagogie

Miercuri, Februarie 24, 2010

Competenţele dobândite de cadrele didactice îi ajută pe elevi să fie mai bine pregătiţi

Bucureşti, 24 februarie 2010 - Profesorii care integrează tehnologia IT&C în procesul de educaţie ajută elevii să-şi dezvolte competenţele de gândire şi învăţare. Acest rezultat aşteptat şi dorit deopotrivă de profesori, elevi şi părinţi, este posibil graţie programului "Modalităţi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF", aflat în cea de-a 11-a lună de implementare.

Proiectul "Instruirea în societatea cunoasterii", dezvoltat de SIVECO Romania, se adresează cadrelor didactice din judeţele Bucureşti şi Ilfov, din învăţământul primar, secundar şi profesional tehnic, care doresc să îşi îmbunătăţească nivelul cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor specifice.

Cuvintele cheie care stau la baza acestui program de formare continuă sunt instruirea diferenţiată, wiki, blog, noi tehnologii de comunicare.

Participanţii înscrişi în program deprind multiplele avantaje ale utilizării computerului si internetului, ca instrumente de cercetare, comunicare si dezvoltare a creativităţii elevilor.

La finalul fiecărei sesiuni de formare din cadrul proiectului, cadrele didactice sunt evaluate de membrii echipelor Partenerilor, cât şi de inspectorii Centrului Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar. Fiecare cadru didactic promovat primeşte un atestat profesional de 25 de credite transferabile. Atestatele profesionale sunt eliberate de către SIVECO Romania, în calitate de furnizor de program de formare continuă.

Programul a început în aprilie 2009 şi se va încheia martie 2011, fiind finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013, cu sprijinul partenerilor de la Casele Corpului Didactic din Bucureşti şi Ilfov.