Profesorii români participă la programe de formare profesională desfăşurate la scară globală | SIVECO Romania

Profesorii români participă la programe de formare profesională desfăşurate la scară globală

Miercuri, Septembrie 10, 2008

Recent, la Târgovişte, s-a desfăşurat o nouă sesiune de training în cadrul Programului Intel®Teach - Instruirea în Societatea Cunoaşterii. Ca şi la precedenta ediţie, evenimentul a vizat pregătirea cadrelor didactice pentru obţinerea certificării de Master Teacher. 

Proiectul promovează integrarea noilor tehnologii în educaţie şi urmăreşte adaptare sistemului de învăţământ românesc, la noile cerinţe şi provocări impuse de construirea societăţii cunoaşterii.

Noile tehnologii schimbă rolurile tradiţionale şi relaţia profesor - elev, profesorul devenind mai degrabă un facilitator decât un deţinător de cunoştinţe pe care trebuie să le transmită elevilor săi. Cursul răspunde pe deplin provocărilor societăţii actuale, în care se aşteaptă de la tineri alte competenţe decât până acum: creativitate, adaptare la o societate în continuă schimbare, colaborare şi comunicare prin noile tehnologii”, a declarat Minodora Dinu, profesoară la colegiul Naţional de Informatică Tudor Vianu.

Echipa de specialişti din cadrul SIVECO Romania care coordonează acest proiect, organizează anual, sesiuni speciale dedicate profesorilor care vor să obţină certificarea de Master Teacher. Astfel, în actuala sesiune, 60 de cadre didactice au obţinut această certificare. Un aspect esenţial al programului Intel®Teach este acela că, în urmă absolvirii cursului, profesorii care obţin certificarea de Master Teacher, vor putea, la rândul lor, să instruiască în cadrul aceluiaşi proiect, alte cadre didactice.

Mă bucur să văd că profesorii români sunt extrem de interesaţi în a-şi dezvolta noi competenţe. Prin intermediul Programului Intel®Teach – Instruirea în Societatea Cunoaşterii, cadrele didactice învaţă cum să optimizeze procesul de predare prin dezvoltarea de portofolii ce pun accent pe învăţarea bazată pe metode active precum metoda proiectului şi utilizarea eficientă a instrumentelor IT&C în educaţie”, a declarat Dana Vladoiu, Project Manager în cadrul SIVECO Romania

Programul Intel®Teach a ajutat milioane de profesori din peste 40 de ţări să integreze eficient tehnologia în procesul educaţional, pentru a îmbunătăţi eficienţa învăţării. În cadrul Programului Intel®Teach – Instruirea în Societatea Cunoaşterii, sesiunile de formare ale profesorilor participanţi au debutat în România în octombrie 2007. Au fost instruiţi până în prezent peste 2300 de profesori din întreaga ţară.