Profesorii secolului XXI „joacă” în aceeaşi echipă cu elevii | SIVECO Romania

Profesorii secolului XXI „joacă” în aceeaşi echipă cu elevii

Luni, Septembrie 17, 2007

Bucureşti, 17 Septembrie 2007

„Ce înseamnă o instruire eficientă și cum gândim învățarea bazată pe proiecte?
Cum ne conectăm la resursele virtuale?
Cum se vede învățarea din perspectiva elevului și cum știm ce știe elevul?
Acestea sunt doar câteva dintre întrebările cu impact semnificativ pentru eficiența procesului de predare.

Schimbarea este răspunsul...schimbarea rolului profesorului, declară prof. Violeta Grecea, de la Liceul „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea în urma participării la cea de a doua sesiune de instruire din cadrul Programului Intel®Teach – Predarea în Societatea Cunoașterii.

Venind în întâmpinarea dorinței profesorilor de a afla cât mai multe despre învățarea „centrată pe elev”, bazată pe modalitati active (metoda proiectului), SIVECO Romania a demarat anul acesta implementarea la nivel național a unui nou program de formare în domeniul IT: Intel®Teach – Predarea în Societatea Cunoașterii.

Dezvoltat la nivel mondial de către Intel Corporation în colaborare cu Institute of Computer Technology (ICT), această inițiativă promovează integrarea noilor tehnologii în clasă, în activitățile didactice, pentru a facilita învățarea centrată pe elev, prin metode active.

Trainingul recent desfăşurat la Râmnicu Vâlcea şi care a reunit 92 de profesori din întreaga țară s-a realizat pe grupe asistate de facilitatori și observatori, fiecare modul al cursului fiind susținut de către „Senior Teachers”.

Facilitatorii au avut rolul de a ușura transferul de informație dintre Senior Teachers ai fiecărui modul către cursanți, astfel încât cele cinci zile de instruire să mențină o continuitate în prezentarea conținutului științific. De asemenea, facilitatorii au avut și rolul de tutore pentru evaluarea portofoliilor cursanților. Astfel, evaluările de la sfârșitul cursului și interpretarea fișelor de observație au condus la certificarea a 86 de „Master Teachers” în cadrul celei de a doua sesiuni a cursului Intel®Teach – Predarea în Societatea Cunoașterii.

Mirela Negreanu, inspector la Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar CNFP și profesor de psiho – pedagogie, a condus echipa observatorilor.

„Prin Programul Intel®Teach – Predarea în Societatea Cunoașterii, urmărim să identificăm căile prin care elevii și profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învățare prin cercetare, comunicare și colaborare. SIVECO Romania încurajează integrare noilor tehnologii în procesul didactic, instruirea diferențiată, dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme și a lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii. Evenimentul de la Râmnicu Vâlcea este un început care redă speranța multor profesori prezenți pentru eficientizarea procesului didactic. Impulsionați de feedback-ul deosebit de pozitiv al profesorilor, vom continua acest eveniment cu o caravană a consfătuirilor nationale și regionale, alături de profesorii noi acreditați, seniori și masteri”, declară Dana Vlădoiu, Training Project Coordinator, SIVECO Romania.

Profesorii care au participat la curs au înțeles că rolul lor are un impact direct asupra modului în care elevul se implică în actul educațional.

Ei trebuie să formeze o echipă cu elevii, să devină facilitatori, îndrumători ai acestora, fără a se limita la transmiterea de informații și evaluarea cantitativă a elevilor.
Învățarea centrată pe elev pornește de la ideea că elevul nu trebuie să reproducă, ci să fie responsabil de propria dezvoltare, atât din punct de vedere social cât și profesional.
Rolul profesorului implică analiza fiecărei situații de învățare, organizarea actului educațional și adaptarea lui la specificul elevului, evaluarea personală și colectivă a întregului proces.

Cursul Intel®Teach – Predarea în Societatea Cunoașterii, deși dedicat profesorilor, urmărește maximizarea gradului de angajare a elevului în actul educațional, cu ajutorul profesorilor săi.

Elevul devine responsabil de ceea ce învață, ceea ce implică, evident, un mai mare efort din partea acestuia pentru că începe să gândească, să-și pună întrebări, să caute răspunsuri. El este propriul administrator al învățării, autoevaluarea având un rol important în dezvoltarea personală. Astfel, elevul devenit adult poate face față mai bine provocărilor unei societăți în continuă schimbare.

Cunoscându-și punctele forte, el va reuși să se adapteze mai repede și să folosească tehnologiile informaționale apărute și să își susțină astfel dezvoltarea profesională.

„Profesorii trebuie să îi facă pe elevi să se implice în noi situații de viață prin aplicarea noțiunilor teoretice, să își aleagă modul de învățare, să își evalueze munca, să coopereze, să folosească în mod util tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Practic, să devină resposabili, cu sprijinul profesorilor, pentru propria dezvoltare profesională”, consideră prof. Violeta Grecea.