Profesorii şi învăţătorii din regiunea Nord Vest care folosesc instrumente IT obţin rezultate mai bune la clasă | SIVECO Romania

Profesorii şi învăţătorii din regiunea Nord Vest care folosesc instrumente IT obţin rezultate mai bune la clasă

Joi, Decembrie 23, 2010

Bucureşti, 23 decembrie 2010

87% dintre cadrele didactice care au finalizat programul "Cariera didactică în societatea cunoaşterii" implică elevii în activităţi de lucru cu computerul

Cadrele didactice care au finalizat în luna octombrie 2010 programul "Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea Nord-Vest" aplică la clasă în mod constant ce au învăţat la cursuri.

Din evaluarea de impact realizată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei pe un eşantion de 219 profesori (64,4% din mediul rural şi 35,6% din mediul urban) reiese că 87% dintre cadrele didactice chestionate implică elevii în activităţi de lucru cu computerul, 56% susţin că elevii sunt mai motivaţi, 50% că aceştia lucrează mai bine împreună şi aproape 50% spun că îşi prezintă ideile cu mai multă încredere.

Există o strânsă legătura între nivelul de instruire a profesorilor în utilizarea tehnologiei informaţiilor şi măsura în care aceştia îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele informatizate. Astfel, dacă 10% dintre cadrele didactice care se recomandă ca fiind începători afirmă că îşi desfăşoară activitatea în laboratoare dotate cu computere pentru elevi, un procent dublu afirmă că sunt avansaţi şi că îşi desfăşoară activitatea în laboratoare de specialitate dotate cu calculatoare.

Nivelul de satisfacţie profesională este influenţat de mediul în care cadrele didactice lucrează. Profesorii cu cel mai scăzut nivel de satisfacţie profesională predau în licee/grupuri şcolare, din zone urbane dezavantajate, în care proporţia de elevi aparţinând familiilor cu probleme este peste 75%. Aceşti profesori au o vârstă medie sub 25 de ani şi predau la mai puţin de 20 de elevi/clasă.

40% dintre cadrele didactice consideră că lipsa computerelor afectează capacitatea instrucţională a şcolii.

Activitatea colaborativă pe wiki sau pe blog este încurajată de aproape 32% dintre profesori. Cadrele didactice care au implicat rareori elevii (sau deloc) în astfel de acţiuni sunt în general începători.

42% dintre participanţii la curs afirmă că utilizează deseori instrumentele de evaluare prezentate în cadrul proiectului; aceste instrumente sunt cel mai puţin utilizate în cazul claselor cu peste 30 de elevi şi în cazul disciplinelor din aria curriculară Matematică şi Ştiinţe.

Peste 40% dintre participanţii de la curs afirmă că şi-au îmbunătăţit în mare măsură atributele activităţii didactice: planificarea strategiilor de evaluare, planificarea unităţii de învăţare, proiectarea activităţilor de învăţare, modelarea procesului din perspectiva elevului, elaborarea obiectivelor operaţionale, utilizarea computerului, monitorizarea învăţării elevului.

Cadrele didactice sub 25 de ani susţin în majoritate (80%) că şi-au îmbunătăţit activitatea de planificarea unităţii de învăţare.

Există un consens general în ceea ce priveşte profesionalizarea participanţilor ca urmare a participării la acest curs, din perspectiva aplicării conceptelor la clasă, ca şi în ceea ce priveşte rolul tehnologiei asupra creşterii achiziţiilor învăţării, creşterii nivelului de motivare, implicării în activităţi.

Studiul de impact al proiectului va fi publicat pe portalul acestuia la finalul lunii decembrie 2010.

Obiectivele specifice ale programului de formare continuă "Carieră didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV" sunt formarea şi certificarea cadrelor didactice în vederea implementării cursului "Instruirea în societatea cunoaşterii", tipărirea suportului de curs pentru cadrele didactice participante la formare, asigurarea calităţii programului de formare a cadrelor didactice, dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru dascălii din grupul ţintă.

Proiectul este realizat în parteneriat de către SIVECO Romania şi reprezentanţii Casei Corpului Didactic din judeţul Maramureş şi este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU 2007-2013. Finalizarea proiectului va avea loc pe 31 martie 2011.

Persoană de contact:
Anca Crahmaliuc - communication@siveco.ro

SIVECO Romania
Victoria Park
Şos. Bucureşti-Ploieşti 73-81
Sector 1, cod 013685, Bucureşti, Romania
Tel: 021 302 3300
Fax: 021 302 3391