Profesorii susţin metodele alternative de predare | SIVECO Romania

Profesorii susţin metodele alternative de predare

Vineri, Septembrie 2, 2011

Bucureşti, 2 septembrie 2011 - 63,8% dintre profesori susţin metodele alternative de predare şi au introdus la clasă practici pedagogice opţionale pentru elevii clasei a XI-a. Concluzia reiese dintr-un studiu realizat în rândul a 345 de cadre didactice, care analizează efectele implementării la nivel naţional a cursului transdisciplinar "Învăţarea pentru societatea cunoaşterii" dezvoltat de compania SIVECO Romania în cadrul proiectului "Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii".

36,8% dintre profesori au declarat că intenţionează să introducă sau să continue opţionalul în anii şcolari următori, aceasta fiind o oportunitate de a aplica elementele transdisciplinare de studiu.

Majoritatea profesorilor susţine că noua modalitate de predare oferă avantajul desfăşurării activităţii în echipă, bazându-se pe variante originale de abordare şi, nu în ultimul rând, pe oportunitatea de a elabora propriile modalităţi de lucru. În plus, cursul oferă o manieră flexibilă de realizare a lecţiei, posibilitatea de flexibilizare a managementului timpului dată de organizarea activităţilor extracurriculare, selecţia obiectivelor, negocierea temelor şi utilizarea creativă a metodelor active şi alternative.

30,7% dintre profesorii care au implementat cursul transdisciplinar afirmă că principala dificultate în constituirea echipei multidisciplinare a constituit-o coordonarea şi sincronizarea anevoioasă a intervenţiilor. Aceasta este urmată de lipsa de experienţă în abordarea transdisciplinară a temelor de studiu (26,7%), de lipsa de deschidere a profesorilor faţă de multiperspectivitate în abordarea problemelor (14,2%), de lipsa de receptivitate din partea elevilor (10,4%) şi de dificultatea comunicării cauzată de limbajul disciplinar diferit.

Studiul a urmărit identificarea efectelor intermediare ale implementării la nivel naţional a cursului transdisciplinar "Învăţarea pentru societatea cunoaşterii", dezvoltat în cadrul proiectului "Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii" şi introdus începând din anul şcolar 2010-2011.

Proiectul "Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii" este implementat de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (UMPFE-MECTS) în parteneriat cu SIVECO Romania şi Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Programa opţională şi ghidul metodologic pot fi citite pe www.transdisciplinar.pmu.ro si pe www.siveco.ro, Fonduri structurale.