Profesorii vor învăţa cum să integreze eficient resursele IT în procesul educaţional | SIVECO Romania

Profesorii vor învăţa cum să integreze eficient resursele IT în procesul educaţional

Miercuri, Aprilie 15, 2009

Bucureşti, 15 aprilie 2009 - 900 de profesori din învăţământul preuniversitar vor fi instruiţi în cadrul programului ”Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia. Programul ce se va desfăşura în perioada aprilie 2009 - martie 2011 urmăreşte formarea şi certificarea cadrelor didactice prin implementarea cursului Intel® Teach - Instruirea în Societatea Cunoaşterii.  

Proiectul finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are drept obiectiv încurajarea unei formări profesionale continue de calitate şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din sistemul de învăţământ din regiunea SV Oltenia. Programul al cărui beneficiar este compania SIVECO Romania va fi implementat cu sprijinul partenerilor de la Casele Corpului Didactic din judeţele Dolj şi Mehedinţi.  

Integrarea tehnologiei în educaţie are o influenþã semnificativã asupra dezvoltãrii profesionale a cadrelor didactice, favorizând obþinerea de noi competenþe. Prin intermediul acestui program, profesorii vor avea ocazia să înveţe cum să integreze în mod creativ ºi inovativ resursele pedagogice moderne în propriul stil de predare pentru îmbunătăţirea procesului didactic. Programul propune strategii de management al clasei în care învăţarea este centrată pe elev, încurajând atât auto-controlul şi gândirea de nivel superior, cât şi colaborarea cu colegii.  

În cadrul programului ”Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia”  vor participa în următorii 2 ani, profesori din 150 de şcoli (100 din mediul rural şi 50 din mediul urban) din judeţele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea. Cadrele didactice vor învăţa cum să dezvolte portofolii ce pun accent pe învăţarea bazată pe metode active (precum metoda proiectului) şi pe utilizarea tehnologiei, în vederea stimulării procesului de învăţare prin metode de cercetare, comunicare şi colaborare. 

Într-o economie puternic informatizată şi extrem de competitivă dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru dascăli este esenţială pentru succesul pe piaţa muncii şi pentru consolidarea unui sistem educaţional competitiv la nivel european.