Programe de formare profesională pentru creşterea performanţelor individuale ale angajaţilor SPO | SIVECO Romania

Programe de formare profesională pentru creşterea performanţelor individuale ale angajaţilor SPO

Luni, Martie 16, 2015

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Vaslui, 16 martie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Programe de formare profesională pentru creşterea performanţelor individuale ale angajaţilor SPO

Proiectul "CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate" continuă activitatea de formare profesională cu personalul Serviciului Public de Ocupare din judeţele Vaslui, Botoşani, Timiş, Argeş, Bacău, Buzău, Tulcea, Vrancea. Bilanţul programelor de formare profesională pâna la luna martie, inclusiv, arată realizarea unui număr de şaisprezece sesiuni de formare în domeniile: evaluator proiecte, competenţe în limba engleză, management proiect, securitate şi sănătate în muncă şi resurse umane.

La sfârşitul programelor de formare, angajaţii SPO vor dobândi competenţe profesionale ce vor determina o evoluţie pozitivă în ceea ce priveşte calitatea serviciilor oferite, evoluţie care se va regasi descrisă în studiul privind evaluarea gradului de satisfacţie al participanţilor după finalizarea programelor de formare profesională. Procesul de evaluare al calităţii serviciilor oferite de SPO se va realiza printr-un studiu care va aduna date relevante privind dezvoltarea competenţelor personalului SPO precum şi calitatea serviciilor oferite la nivelul judeţelor implicate.

În luna martie se desfaşoară activitatea de identificare a instrumentelor aplicate la nivelul agenţiilor de ocupare a forţei de muncă în activităţile de consiliere profesională şi mediere a muncii. Au fost transmise instituţiilor partenere în proiect două chestionare: un chestionar pentru identificarea instrumentelor utilizate în activitatea de consiliere profesională şi un chestionar pentru identificarea instrumentelor utilizate în activitatea de mediere a muncii. Toate rezultatele sunt înregistrate şi interpretate, de experţii de consiliere şi mediere, rezultate ce vor fi cuprinse într-un studiu care va veni cu propuneri de îmbunătăţire a acestor activităţi.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte în oameni!", Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", Domeniul major de intervenţie 4.2 "Formarea personalului propriu al SPO", solicitant Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoşani, A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine – Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere şi SIVECO România SA.

Pentru alte informaţii privind stadiul implementării proiectului, puteţi accesa pagina web www.proiectcompetent.ro.

Vasiliu Genoveva – expert comunicare şi promovare proiect

Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui
email: asociatie.vaslui@gmail.com; www.proiectcompetent.ro
Facebook: Proiect CompEtent_ID 130703

Gabriel LAZĂR
Manager proiect “CompEtent”