Proiectul “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate” | SIVECO Romania

Proiectul “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate”

Luni, Ianuarie 27, 2014

"Proiect cofinanţat din Fondul Social European Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"
"Investeşte în oameni!"

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul "CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate" - POSDRU /124 /4.2/S/130703

Vaslui, 27 ianuarie 2014

"CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte în oameni!", se derulează în perioada 06 ianuarie 2013 – 06 iulie 2015 în parteneriat cu AJOFM Botoşani,  AJOFM Timiş, AJOFM Argeş, AJOFM Bacău, AJOFM Buzău,  AJOFM Tulcea, AJOFM Vrancea,  Asociaţia Aproape de Tine Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui şi SIVECO Romania SA Bucureşti.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui implementează în calitate de beneficiar proiectul "CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate" - POSDRU /124 /4.2/S/130703

"CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate", proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!", se derulează în perioada 06 ianuarie 2013 – 06 iulie 2015 în parteneriat cu AJOFM Botoşani,  AJOFM Timiş, AJOFM Argeş, AJOFM Bacău, AJOFM Buzău,  AJOFM Tulcea, AJOFM Vrancea,  Asociaţia Aproape de Tine Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui şi SIVECO Romania, Bucureşti.

Proiectul îşi propune:

  • Dezvoltarea de competenţe specifice (de managementul proiectului, limba engleză, prelucrare şi interpretare date de pe piaţa muncii, consiliere profesională şi mediere a muncii centrată pe nevoile clienţilor) la 160 angajaţi ai SPO din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud şi Vest în vederea iniţierii de acţiuni inovatoare de sprijinire a noilor forme de organizare şi management ale SPO, inclusiv stabilirea de parteneriate internaţionale, în cadrul unor programe complexe de formare autorizate.
  • Implementarea, dezvoltarea şi promovarea la nivel naţional a unui model inovator de dezvoltare de competenţe pentru personalul SPO - portal e-learning.

Beneficiile proiectului pentru grupul ţintă sunt:

  • dezvoltarea / îmbunătăţirea competenţelor de planificare a proiectelor la nivelul angajaţilor SPO
    • dezvoltarea şi certificarea competenţelor specifice pentru 160 angajaţi SPO din 8 judeţe ale celor 4 regiuni implicate in proiect
  • participarea la schimburi de experienţă cu servicii de ocupare din două ţări europene
  • stabilirea de viitoare direcţii de dezvoltare a parteneriatelor europene între specialiştii de pe piaţa muncii
  • portofoliu de proiecte privind dezvoltarea de servicii de mediere a muncii, consiliere individualizată şi centrată pe client, prognoze-analize privind evoluţia pieţei muncii la nivelul celor 8 SPO partenere în proiect; portofoliu de instrumente de analiză-prelucrare date statistice, mediere, consiliere individualizată şi centrată pe client la nivelul fiecărui SPO implicat în proiect.

Proiectul se înscrie pe Axa prioritară 4 - "Modernizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de intervenţie" 4.2.- "Profesionişti în piaţa muncii" şi are valoarea totală de 7.952.100,74 lei lei, din care: valoarea acordată din FSE este de  5.964.075,55 lei, iar contribuţia eligibilă a beneficiarului este de 1.988.025,19 lei.

Director Executiv,

Daniel OLTEANU


Persoana  de contact:
Mirela Solomon
Expert activităţi AJOFM Vaslui
0372.764.488