A.C.I.P. - Asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii pentru femeile din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Centrul şi Nord-Est prin Calificare, Iniţiere şi Perfecţionare | SIVECO Romania

A.C.I.P. - Asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii pentru femeile din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Centrul şi Nord-Est prin Calificare, Iniţiere şi Perfecţionare

Joi, Iunie 12, 2014

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
"Investeste in oameni!"

Axa prioritara nr.6 "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de interventie 6.3 ”Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii"
Titlu proiect "A.C.I.P. - Asigurarea egalitatii de sanse pe piata muncii pentru femeile din regiunile de dezvoltare Bucuresti - Ilfov, Centru si Nord-Est prin Calificare, Initiere si Perfectionare"

COMUNICAT DE PRESA

Bucuresti, 12 iunie 2014 

PATRONATUL ROMAN, cu sediul in localitatea Bucuresti, strada Luigi Galvani, nr.17 - 19, sector 2, in parteneriat cu UNIVERSITATEA “Lucian Blaga” din Sibiu, SIVECO Romania SA si ASOCIATIA PENTRU TINERET FIDELITAS Miercurea Ciuc deruleaza, incepand cu data de 02.05.2014, proiectul strategic POSDRU/144/6.3/S/130106 cu titlul “A.C.I.P. -  Asigurarea egalitatii de sanse pe piata muncii pentru femeile din regiunile de dezvoltare Bucuresti - Ilfov, Centru si Nord-Est prin Calificare, Initiere si Perfectionare“, derulat in cadrul contractului incheiat cu AM POSDRU prin Organismul Intermediar Regional (OIR) - Regiunea Vest.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 13.217.081,21 lei din care valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordata din Fondul Social European este de 11.499.442,21 lei.

Proiectul se implementeaza in regiunile de dezvoltare Bucuresti - Ilfov, Centru si Nord - Est pe o perioada de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea oportunitatilor de angajare a femeilor si acces egal la piata locurilor de munca prin participarea la programele de formare continua si prin promovarea unor masuri de asigurare a egalitatii de sanse, care vizeaza constientizarea modului de gandire al angajatorilor si, in egala masura, al potentialelor angajate, existentei si functionarii principiului drepturilor egale.

Prin obiectivele specifice, activitatile propuse si rezultatele anticipate, ca urmare a implementarii proiectului, in cele trei regiuni de dezvoltare se vor desfasura 72 de seminarii la care vor participa 1440 de participanti in urma carora vor fi directionati catre cursurile de formare potrivite fiecaruia.

Prin implementarea activitatilor vizate, cele 1100 femei vor dobandi competente noi prin absolvirea cursurilor de calificare/recalificare, initiere/specializare/perfectionare si egalitate de sanse.

Se va promova conceptul de abordare integrata, in sensul incorporarii principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati si al eliminarii disparitatilor de gen si a discriminarilor pe motive de gen in derularea programelor de instruire. 

Beneficiar: PATRONATUL ROMAN
Nume persoana de contact: Ingrid Serenela MOLDOVEANU
Functie: MANAGER PROIECT
Telefon: 0720 875 108
E-mail: office@patronatulroman.ro