E-NO FALLS

SIVECO Romania contribuie la dezvoltarea unei reţele de coordonare pentru prevenirea accidentelor în rândul seniorilor la nivel european

Marţi, August 5, 2014

Proiectul E-NO FALLS ţinteşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor în vârstă din Uniunea Europeană, cu ajutorul informaticienilor români

Îmbătrânirea populaţiei este una dintre cele mai importante provocări sociale şi economice cu care se confruntă societăţile europene în secolul al XXI-lea. Până în anul 2025, peste 20% din europeni vor avea cel puţin 65 de ani. De asemenea, vom asista la o creştere rapidă a numărului persoanelor de peste 80 de ani.

La nivel european, ponderea persoanelor de peste 60 ani va creşte mai rapid decât ponderea oricărui alt segment de vârstă, în perioada 2020-2060, devenind o reală provocare pentru orice stat. În 2060, Europa va număra peste 180 de milioane de bătrâni – adică un sfert din actuala populaţie a continentului!

Proiectul european E-NO FALLS - European Network for FALL Prevention, Intervention & Security - care se desfăşoară în perioada februarie 2013 – ianuarie 2016, are ca obiectiv principal integrarea, omogenizarea experienţelor şi a celor mai bune practici întâlnite la nivel european sau internaţional în domeniul prevenirii accidentelor, a intervenţiei şi securităţii în rândul bătrânilor. Prin coordonarea tuturor acestor activităţi se poate crea un plan de acţiune pentru replicarea şi reimplementarea cât mai uşoară a soluţiilor inovative identificate în urma cercetărilor efectuate de partenerii din consorţiu, cu accent special pe soluţiile informatice.

SIVECO Romania, împreună cu ceilalţi parteneri ai proiectului, are rolul de a elabora metodologii, standarde de interoperabilitate şi unelte IT pentru accelerarea implementării soluţiilor informatice inovative şi a celor de prevenire şi de intervenţie eficientă pentru persoanele în vârstă, luând în considerare siguranţa sporită şi sistemul de trai independent ca parte a soluţiilor integrate. Menirea acestui efort concentrat este de a uşura şi prelungi traiul independent al persoanelor vârstnice cu risc de îmbolnăvire.

"E-NO FALLS se adresează autorităţilor publice, investitorilor, companiilor de asigurare şi furnizorilor de servicii medicale din întreaga Europa care sunt chemate să împărtăşească cunoştinţe, expertiză, resurse, experienţe cu scopul de a implementa şi accelera dezvoltarea soluţiilor inovative în ajutorarea persoanelor în vârstă”, declară Monica Florea, director Departament R&D în cadrul SIVECO Romania.

E-NO FALLS acţionează ca un portal unde se vor concentra concluziile, rapoartele şi comentarile grupurilor ţintă (rezultatele căutărilor, recomandări, preluari de piaţă etc.) care au legatură cu prevenirea accidentelor în rândul persoanelor vârstnice.

Partenerii din cadrul proiectului E-NO FALLS: 
Charite- Universitätsmedizin Berlin, The Foundation for Research and Technology-Hellas, Tunstall Emergency Response, NUI Galway OE Gaillimh, University of Limerick, COSS (Cooperativa Sociale Onlus), Fundazione Santa Lucia, McRoberts, NEN, Smart Homes, Seniornett, Fraunhofer Portugal, Foundation Ana Aslan International, Cetemmsa, TicSalut, Nordforce Technology.