Cum este valorizat patrimoniul cultural al României pentru a fi disponibil și generațiilor viitoare | SIVECO Romania

Cum este valorizat patrimoniul cultural al României pentru a fi disponibil și generațiilor viitoare

Joi, Iunie 11, 2015

SIVECO România este partener în proiectul de cercetare "PlatformムPILOT de valorizare trans-disciplinară prin baze de date relaționate €(PILOT)", al cărui obiectiv principal este realizarea unei platforme dedicate managementului informațiilor și datelor despre obiectele de patrimoniu

În perioada septembrie 2014 – decembrie 2016, SIVECO România este partener în cadrul proiectului de cercetare "PlatformムPILOT de valorizare trans-disciplinară prin baze de date relaționate €(PILOT)", proiect finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISDCI) prin Programul PARTENERIATE – Proiecte colaborative de cercetare aplicativă.

Consorțiul proiectului, coordonat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Optoelectronică INOE 2000, este format din Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) și SIVECO România.

Acest proiect își propune realizarea unei platforme pilot pentru managementul informațiilor și datelor ce pot caracteriza un obiect de patrimoniu.

Interpretarea și înțelegerea proprietăților unui obiect de patrimoniu presupune colaborarea dintre cel puțin două categorii de specialiști: umanistul, fie că este vorba de istoric, arheolog, istoric de artă, muzeograf, conservator sau restaurator, respectiv cel format în domeniul științelor exacte – inginer, fizician, chimist ori biolog. Astfel, o abordare sinergetică este imperios necesară.

Acest proiect își propune, deopotrivă, identificarea și stabilirea unui limbaj de specialitate comun, în sensul facilitării comunicării și cooperării între specialiștii care lucrează în domeniul patrimoniului cultural.

Specificul proiectului constă în identificarea sectoarelor de aplicabilitate ale bazelor de date relaționate: arheologie, respectiv investigații fizico-chimice. Arheologia are o tradiție de peste 150 de ani în România și contribuie constant la efectuarea de noi descoperiri și aducerea la lumină a noi piese de patrimoniu excepționale. Pentru punerea în valoare a acestora, este nevoie de un demers pluridisciplinar. Este și cazul acestui proiect, care se axează pe una dintre cele mai recente descoperiri, din primăvara anului 2012 – încă necunoscută publicului larg, și doar preliminar cunoscută de specialiști - cele două depozite de bronzuri descoperite în așezarea hallstattiană de la Tărtăria, cu ocazia unor ample cercetări arheologice preventive.

În cadrul proiectului, se va dezvolta un modul pentru gestionarea exponatelor și a informațiilor de referință privitoare la acestea. Îmbinând dezvoltări tehnologice de ultimă generație cu descoperiri arheologice recente, platforma pilot realizată în acest context va asigura un mediu de comunicare internațional, atât pentru publicul larg cât și pentru specialiștii în domeniu.

Prin punerea la dispoziția publicului a informațiilor culturale de importanță națională, proiectul își propune să valorifice patrimoniul cultural al României și să contribuie la conservarea acestuia pentru a fi disponibil și generațiilor viitoare.

Păstrarea informațiilor culturale sub formă digitală se dovedește a fi o necesitate în contextul unei societăți din ce în ce mai tehnologizate. De asemenea, muzeele din întreaga lume și-au dat seama că pentru a păstra viu interesul generației tinere trebuie să investească în tehnologia modernă și mai ales în soluții și aplicații software.

 În cadrul acestui proiect, SIVECO România va fi implicată în analiza, proiectarea, dezvoltarea și implementarea platformei de comunicare, a unor baze de date pentru analize fizico-chimice și pentru analiză istorico-arheologică și valorizare muzeografică.

Mai multe informații despre proiect puteți afla aici http://rd.siveco.ro/portal/web/guest/55