Proiectele din fonduri europene dezvoltate de SIVECO Romania asigură o bună utilizare a instrumentelor educaţionale moderne | SIVECO Romania

Proiectele din fonduri europene dezvoltate de SIVECO Romania asigură o bună utilizare a instrumentelor educaţionale moderne

Luni, Iulie 11, 2011

Peste 50.000 de români beneficiază de cursuri de formare profesională în domeniul IT

Bucureşti, 11 iulie 2011 - Schimbările de pe piaţa muncii şi nevoia de instruire permanentă reclamă formarea profesională a adulţilor. Potrivit unui raport european, numai 18.5% dintre angajaţi au aptitudini de utilizatori ICT, în condiţiile în care din ce în ce mai multe slujbe necesită competenţe digitale.

SIVECO Romania se implică activ în dezvoltarea de proiecte pe fonduri structurale, atât în calitate de aplicant, cât şi în calitate de partener în proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). Parteneri în aceste proiecte sunt asociaţii neguvernamentale, instituţii de învăţământ şi întreprinderi mici şi mijlocii.

Proiectele se adresează unui număr de peste 50.000 de beneficiari: cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, elevi şi studenţi, formatori, medici şi asistente medicale, şomeri din zona urbană şi rurală, manageri din zona urbană şi rurală, femei aflate în căutarea unui loc de muncă, angajaţi din transporturi feroviare, transporturi aeriene, din sectorul energetic, financiar-bancar, morărit şi panificaţie, petrol şi gaze naturale, construcţii; angajaţi din domeniul asistenţei sociale; persoane cu dizabilităţi; tineri întreprinzători.

Beneficiarii proiectelor din fonduri structurale dezvoltate de SIVECO Romania urmează cursuri în domeniul TIC care îi familiarizează cu utilizarea elementelor multimedia, a mijloacelor moderne de comunicare, utilizarea aplicaţiilor specializate pentru realizarea prezentărilor, utilizarea foilor de calcul tabular, utilizarea elementelor de bază ale limbajului HTML.

"Proiectele noastre cresc oportunităţile de ocupare prin îmbunătăţirea nivelului de specializare, generează dezvoltare locală şi, poate cel mai important, stimulează dezvoltarea economică şi socială", declară Cristina Iţcuş, Director Fonduri Structurale, SIVECO Romania.

Printre proiectele de succes ale SIVECO Romania se numară: "Rural Manager", prin care 900 de mici întreprinzători sau viitori întreprinzători au urmat cursuri de educaţie managerială, "Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii" în cadrul căruia 8.600 de profesori au urmat cursuri de formare profesională, "Modalităţi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea Bucureşti-Ilfov", prin care au fost formate şi certificate 420 de cadre didactice, "Profesorul creator de soft educaţional" prin care 1.500 de profesori îşi dezvoltă competenţele privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional.

Toate proiectele în care SIVECO Romania s-a implicat asigură o buna utilizare a instrumentelor educaţionale moderne, creează competenţe pentru o societate incluzivă, oferă instrumente pentru eliminarea stereotipurilor, contribuie la reducerea decalajului digital, dezvoltă competenţele manageriale şi antreprenoriale, stimulează iniţiativele de antreprenoriat pentru o dezvoltare durabilă.