Proiectul "Profesorul - creator de soft educaţional" se prelungeşte cu încă un an | SIVECO Romania

Proiectul "Profesorul - creator de soft educaţional" se prelungeşte cu încă un an

Miercuri, August 31, 2011

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Titlul proiectului: Profesorul - creator de soft educaţional
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533

Bucureşti, 31 august 2011

Proiectul "Profesorul-creator de soft educaţional" a primit undă verde pentru a se desfăşura pe o perioadă de încă 12 luni. Principala motivaţie a fost impactul pozitiv pe care softurile educaţionale realizate de către profesorii participanţi la cursul "Proiectarea softului educaţional" l-au avut asupra cadrelor didactice şi asupra elevilor.

În urma desfăşurării sesiunilor de formare în perioada octombrie 2010 - iunie 2011, profesorii participanţi au reuşit să creeze softuri educaţionale care să îmbunătăţească accesul la educaţie şi formare continuă, modernă şi de calitate. Experienţele rezultate din lucrul efectiv cu elevii au fost împărtăşite cu ocazia Conferinţei Naţionale a participanţilor la programul de formare şi au fost punctul de plecare pentru hotărârea de prelungire a proiectului.

Pentru perioada următoare, vor fi susţinute activităţi de schimb de bune practici, prin promovarea la nivel naţional şi internaţional a softurilor educaţionale realizate în cadrul proiectului.

Ca urmare a interesului deosebit manifestat de participanţii din grupul ţintă pentru Concursul Naţional de Proiecte, precum şi a rezultatelor deosebite obţinute în cadrul primei ediţii, se are în vedere organizarea unei noi ediţii a acestuia.

Toate aceste activităţi vor fi sprijinite de portalul proiectului, care va fi administrat şi actualizat în continuare.

Portofoliile celor 1.686 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar care au absolvit cursul "Proiectarea softului educaţional" au fost publicate pe portalul proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional": www.profesorulcreator.ro, deschizând posibilitatea creării unei comunităţi virtuale prin care se încurajează schimbul de idei. Această comunitate virtuală va permite cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar să beneficieze de resurse valoroase pentru utilizarea TIC în procesul didactic.

Proiectul realizat în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi SIVECO Romania SA contribuie la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare nr. 1 din POS DRU 2007-2013 prin îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare continuă modernă şi de calitate.