Recertificarea Sistemului de Management al Calității

AFNOR Groupe a recertificat Sistemul de Management al Calității implementat de SIVECO

Joi, Iulie 31, 2014

SIVECO Romania a finalizat cu succes cel de-al şaselea audit de recertificare a Sistemului de Management al Calităţii implementat, audit efectuat de către organismul de certificare AFNOR Groupe, în conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001:2008

Auditul realizat de Organismul de Certificare francez AFNOR urmăreşte conformitatea Sistemului de Management al Calităţii implementat, cu cerinţele standardului ISO 9001:2008.

AFAQ ASCERT Internaţional a certificat pentru prima data Sistemul de Management al Calităţii SIVECO în anul 1999 în conformitate cu cerinţelor standardului ISO 9001:1994. De atunci, compania a fost recertificată la fiecare 3 ani şi în conformitate cu noile versiuni publicate ale standardului.

"Cea de-a şasea recertificare, cea de anul acesta, a evidenţiat câteva puncte forte de care suntem mândri: permanenta orientare către client, preocuparea constantă pentru îmbunătăţirea proceselor şi produselor noastre, entuziasmul şi ataşamentul oamenilor faţă de proiectele în care lucrează. La aceste performanţe contribuie atenţia acordata personalului companiei şi implicarea salariaţilor prin motivare şi responsabilizare. Auditorii au apreciat analizele ample de marketing pe care le efectuăm, sistemul de evaluare a furnizorilor şi a personalului, programul de leadership pentru middle management şi, nu în ultimul rând, modul de identificare a riscurilor şi de gestiune a acestora. Recunoaşterea venită din partea AFNOR reprezintă un aspect esenţial în construirea reputaţiei unei companii, deoarece urmăreşte valori precum imparţialitatea, cercetarea adecvată şi inovaţia", spune Dana Bichir, Vicepreşedinte Calitate şi Resurse Umane.

Despre Grupul AFNOR AFNOR este un grup internaţional de servicii organizat în jurul a patru domenii mari de competenţe: standardizare, certificare, editare specializată şi instruire. Competenţele sale sunt puse la dispoziţia a peste 75.000 de clienţi, repartizaţi în 90 de ţări. Grupul AFNOR contribuie de peste 80 de ani în procesele de reglementare voluntară, de cercetare permanentă ţinând seama de interesele tuturor actorilor socio-economici dornici de a acţiona în conformitate cu standardele.

Despre grupul AFNOR

AFNOR este un grup internaţional de servicii organizat în jurul a patru domenii mari de competenţe: standardizare, certificare, editare specializată şi instruire. Competenţele sale sunt puse la dispoziţia a peste 50.000 de clienţi, repartizaţi în 100 de ţări.

Grupul AFNOR contribuie de peste 80 de ani în procesele de reglementare voluntară, de cercetare permanentă ţinând seama de interesele tuturor actorilor socio-economici dornici de a acţiona în conformitate cu standardele.