Rezultatele examenului de bacalaureat – sesiunea august-septembrie, înainte de contestaţii | SIVECO Romania

Rezultatele examenului de bacalaureat – sesiunea august-septembrie, înainte de contestaţii

Marţi, Septembrie 4, 2012

Publicarea rezultatelor pe http://bacalaureat.edu.ro a început încă de la primele ore ale zilei de 2 septembrie 2012

Conform centralizării finale, realizate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare înainte de contestaţii, procentul  elevilor care au promovat examenul naţional de bacalaureat din anul şcolar 2011-2012 (sesiunea august-septembrie) este de 24,27%, raportat la numărul de candidaţi prezenţi. Raportat la numărul de candidaţi înscrişi, procentul elevilor care au promovat examenul de bacalaureat este de 20,78%.

În sesiune de bacalaureat august-septembrie s-au înscris 99.442 candidaţi. Dintre aceştia s-au prezentat 85.117 de elevi, iar 239 au fost eliminaţi la nivel naţional pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Rezultatele candidaţilor, pe tranşe de note, sunt următoarele: 16.881 de candidaţi au obţinut medii între 6 şi 6,99;  3.374 de candidaţi au obţinut medii între 7 şi 7,99; 378 de candidaţi au obţinut medii între 8 şi 8,99; 29 candidaţi au obţinut medii între 9 şi 9,99. Precizăm că niciun candidat nu a obţinut media 10.
Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, după soluţionarea contestaţiilor, vor fi afişate în data de 5 septembrie 2012.

Rezultatele examenului de bacalaureat au fost publicate pe site-ul http://bacalaureat.edu.ro din portalul http://portal.edu.ro, care reprezintă principalul punct de informare şi comunicare din domeniul educaţional, găzduind una dintre cele mai dinamice comunitãţi virtuale din ţară.

Despre SEI:

Programul de informatizare a învãţãmântului preuniversitar românesc, SEI (Sistem Educaţional Informatizat), demarat de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului din anul 2001, reprezintã unul dintre cele mai ambiţioase proiecte educaţionale din Europa.

SEI urmãreşte dotarea şcolilor din România cu soluţii IT complete pentru procesul de predare/învãţare. De asemenea, programul SEI promoveazã introducerea tehnologiei informaţiei în procesul educaţional prin proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale si administrative, între care se înscrie informatizarea examenelor naționale.

Aportul SEI la dezvoltarea societãţii informaţionale este dovedit prin numeroasele premii şi distincţii obţinute atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Portalul SEI (http://portal.edu.ro) a fost gândit ca o modalitate de comunicare directă cu cei interesați în procesul de învăţământ, reprezentând o importantă sursă online de date pertinente, corecte şi actualizate în timp real.