Rezultatele proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional" au fost prezentate în cadrul Conferinţei Naţionale a participanţilor la programul de formare | SIVECO Romania

Rezultatele proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional" au fost prezentate în cadrul Conferinţei Naţionale a participanţilor la programul de formare

Joi, Iunie 30, 2011

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Titlul proiectului: Profesorul - creator de soft educaţional
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533

Bucureşti, 30 iunie 2011

În perioada 28-30 iunie, s-a desfăşurat la Sinaia Conferinţa Naţională a participanţilor la programul de formare "Proiectarea softului educaţional". În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele şi impactul proiectului, finanţat din fonduri structurale.

"Profesorii au avut ocazia să realizeze un schimb de experienţă despre beneficiile realizării şi utilizării propriului conţinut educaţional la clasă. Experţii în realizarea de soft educaţional au susţinut lucrări stiinţifice pentru informarea participanţilor asupra noutăţilor din domeniu", a declarat doamna Simona Tănase, Manager de proiect în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

1.775 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar au fost instruite în cadrul acestui proiect, care a avut ca scop dezvoltarea competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătaţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare.

Absolvenţii programului de formare, care a fost susţinut de 72 de formatori, vor primi atestate profesionale purtătoare de credite transferabile şi diplome care le conferă statutul de creator de soft educaţional.

Proiectul a contribuit la adaptarea procesului de predare la nevoile specifice ale elevilor, beneficiari indirecţi fiind aproximativ 3 milioane de elevi din întreaga ţară. Utilizarea la clasă a aplicaţiilor de soft educaţional, dezvoltate de către profesori în colaborare cu elevi pasionaţi de informatică, sporeşte interesul pentru studiu, dezvoltă abilităţile de lucru cu calculatorul şi facilitează înţelegerea fenomenelor naturale complexe.

Proiectul "Profesorul - creator de soft educaţional" este finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi este derulat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu SIVECO Romania SA, în perioada septembrie 2009 - august 2011.