Schimb de experiență și bune practici în furnizarea serviciilor de mediere și consiliere profesională cu servicii publice și private de ocupare din Belgia și Olanda | SIVECO Romania

Schimb de experiență și bune practici în furnizarea serviciilor de mediere și consiliere profesională cu servicii publice și private de ocupare din Belgia și Olanda

Joi, August 27, 2015

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Vaslui, 27 august 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Schimb de experiență și bune practici în furnizarea serviciilor de mediere și consiliere profesională cu servicii publice și private de ocupare din Belgia și Olanda

În perioada aprilie - iunie 2015, Activitatea 5 - Vizite de studiu, derulată în cadrul proiectului CompEtent, a constat în realizarea unui schimb de experiență și bune practici în furnizarea serviciilor de mediere a muncii și consiliere profesională cu Servicii publice și private de ocupare din Belgia și Olanda

Cele 160 de persoane, participante la vizitele de studiu organizate în Belgia și Olanda, aparțin grupului țintă recrutat din rândul personalului SPO, atât de la A.J.O.F.M. Vaslui cât și de la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă partenere în cadrul proiectului.

Scopul acestei activități a constat în stagii transnaționale care să contribuie la identificarea și preluarea, de la partenerii belgieni și olandezi, de metode, tehnici și instrumente de mediere și consiliere, de a cunoaște modalitatea de funcționare a pieței muncii în tările vizitate şi modalitatea de integrare în muncă a persoanelor inactive și, nu în ultimul rând, colaborarea dintre sectorul public și privat.

În cadrul vizitelor de studiu s-a prezentat funcționarea sistemului public de ocupare, politicile de ocupare a forței de muncă în cele două țări, principiile care stau la baza organizării și funcționării sistemelor sociale, practicile utilizate pentru integrarea pe piața forței de muncă a cât mai multe categorii sociale, situația șomajului, principiile pe care se bazează sistemele de lucru în activitățile de mediere și consiliere, subvenționarea locurilor de muncă pentru persoanele vulnerabile în vederea integrării pe piața forței de muncă, parteneriatul public - privat.

Grupul țintă a luat contact direct cu modalitatea de lucru şi de organizare a sistemului public de ocupare, prin participarea la întâlniri organizate în cadrul unor instituţii publice şi private din cele două ţări. Toate prezentările au fost urmate de sesiuni de dezbateri interactive la instituţiile vizitate. Principiiile pe care se bazează cele două sisteme europene sunt participarea în mod activ pe piața muncii pe o durată a vieții cât mai îndelungată și subvenționarea în vederea integrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.

În urma vizitelor de studiu au fost culese informații utile şi s-au identificat și propus pentru îmbunătățire unele instrumente utilizate în activitatea SPO din România. Deasemenea s-au identificat și propus instrumente noi pentru implementare în scopul dezvoltării competențelor angajaților SPO precum și creșterii calității și eficienței serviciilor furnizate, instrumente care au fost sintetizate într-un studiu realizat în cadrul proiectului Competent.

Proiectul CompEtent-dezvoltarea competențelor angajaților SPO pentru creşterea Calitătii și Eficienței serviciilor furnizate” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte în oameni!", Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", Domeniul major de intervenţie 4.2 "Formarea personalului propriu al SPO", solicitant Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoşani, A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine – Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere şi SIVECO România SA.

Pentru alte informaţii privind stadiul implementării proiectului, puteţi accesa pagina web www.proiectcompetent.ro.

Filipescu Sergiu – expert comunicare şi promovare proiect

Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui

email: asociatie.vaslui@gmail.com; facebook: Proiect CompEtent_ID 130703

Manager proiect “CompEtent”
Gabriel LAZĂR