Se lansează Programul "Instruirea în Societatea Cunoaşterii" | SIVECO Romania

Se lansează Programul "Instruirea în Societatea Cunoaşterii"

Joi, Ianuarie 22, 2009

Programul “Instruirea în societatea cunoaşterii” urmăreşte dezvoltarea capitalului uman din învăţământul preuniversitar, creşterea competitivităţii cadrelor didactice şi eficientizarea sistemului educaţional din România.  

În cadrul proiectului ce se va  desfăşura în perioada ianuarie 2009 - decembrie 2010 vor fi instruiţi 3000 de profesori formatori, la nivelul întregii ţări. Profesorii care vor participa la acest program vor obţine la finalul instruirii un certificat. 

Proiectul, al cărui beneficiar este Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, va fi realizat în parteneriat cu SIVECO Romania. Programul "Instruirea în Societatea Cunoaşterii" este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. 

Proiectul promovează integrarea noilor tehnologii în educaţie şi urmăreşte adaptarea sistemului de învăţământ românesc la noile cerinţe şi provocări impuse de construirea societăţii cunoaşterii, contribuind în mod real la implementarea Strategiei Europene de ocupare a forţei de muncă.                       

Obiectivul Programului “Instruirea în Societatea Cunoaşterii” este de a-i încuraja pe profesori să îşi dezvolte competenţele profesionale şi de a oferi soluţii de optimizare a procesului didactic, prin prezentarea celor mai noi modalităţi de introducere şi utilizare a soluţiilor TIC în educaţie.