Simpozionul "Inovaţie şi creativitate în predarea disciplinelor din aria curriculară Tehnologii" | SIVECO Romania

Simpozionul "Inovaţie şi creativitate în predarea disciplinelor din aria curriculară Tehnologii"

Vineri, Martie 22, 2013

Cluj-Napoca, 22 - 24 martie 2013

Casa Corpului Didactic Cluj, în parteneriat cu SIVECO Romania, organizează în perioada 22 - 24 martie 2013 la Hotel Belvedere din Cluj-Napoca, simpozionul "Inovaţie şi creativitate în predarea disciplinelor din aria curriculară Tehnologii", derulat în cadrul proiectului "Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii".

Simpozionul va reuni peste 150 de participanţi, reprezentanţi ai partenerilor implicaţi în proiect, ai autorităţilor locale şi centrale din domeniul educaţional, precum şi cadre didactice şi formatori implicaţi în proiect.

Evenimentul are ca temă principală prezentarea proiectului, a activităţilor şi rezultatelor înregistrate pe parcursul derulării acestuia în perioada septembrie 2010 - martie 2013, precum şi prezentarea de exemple de bune practici obţinute în urma elaborării de proiecte în domeniul educaţional de către beneficiarii programului de formare.

Totodată, vor fi prezentate şi dezbătute teme actuale privind educaţia şi rolul formării continue în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, precum şi rezultatele procesului de evaluare a impactului programului de formare în rândul cadrelor didactice participante la proiect.

Obiectivul general al proiectului a urmărit dezvoltarea competenţelor în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii pentru 800 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, din judeţele Cluj, Bihor, Mureş şi Sibiu, printr-un program modern de formare continuă.

În urma implementării proiectului "Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii" a fost creat în primul rând un sistem modern de predare în şcoli, bazat pe:

  • Dezvoltarea unui program de formare acreditat în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii, de 89 de ore
  • Realizarea unui manual al programului de formare, însoţit de resurse curriculare
  • Dezvoltarea şi implementarea unui portal al proiectului care permite derularea de secvenţe de formare la distanţă şi valorificarea exemplelor de buna practică
  • Broşura cu exemple de bună practică în predarea disciplinelor din aria curriculară Tehnologii

Programul de formare desfăşurat în cadrul proiectului a inclus 5 sesiuni de formare derulate în perioada mai 2011 – decembrie 2012, la care au participat în total 818 cadre didactice. Dintre acestea, 786 (96,09%) au absolvit cursul, dovedind astfel abilităţi metodice, de evaluare şi utilizare a tehnologiilor moderne, însuşite prin parcurgerea celor 5 module ale programului de formare.

Cursurile de formare s-au desfăşurat în 23 de locaţii pentru activităţile faţă în faţă, dar şi prin intermediul platformei de tutoriat online pentru formarea la distanţă. Structura acesteia a permis cursanţilor sa creeze cu îndrumarea şi sprijinul formatorilor o bibliotecă virtuală impresionantă, cuprinzând teme de proiectare didactică, demers educaţional şi evaluare. Au fost realizate asftel 800 de portofolii cu teme aparţinând disciplinelor din aria curriculară Tehnologii, cele mai multe regăsindu-se în economie (14%), educaţie tehnologică (16,5%), informatică (13%) şi mecanică (17%).

Configuraţia cursului a determinat implicarea activă a participanţilor, fiind asigurat astfel schimbul de experienţă între cadrele didactice şi îmbunătăţirea competenţelor de comunicare şi relaţionare ale acestora.

Mai multe detalii despre proiect se găsesc la adresa http://www.aidd-fse.ro.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate şi rezultatele detaliate ale analizei de impact al proiectului în rândul cadrelor didactice participante. Proiectul „Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii” a reprezentat un pas important în direcţia ”revoluţionării sistemului de predare, în schimbarea şi înlocuirea metodelor tradiţionale cu cele moderne”, conform principalei concluzii rezultate în urma studiului şi exprimate de către majoritatea participanţilor.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară - 1 – "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de intervenţie: 1.3. - "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională".

Informaţii de contact: Dorina Kudor, ccd@ccdcluj.ro; telefon: 0744.479.161.