SIVECO a dezvoltat 12 cursuri moderne de eLearning despre practicile de bună guvernare la nivel local | SIVECO Romania

SIVECO a dezvoltat 12 cursuri moderne de eLearning despre practicile de bună guvernare la nivel local

Miercuri, Aprilie 18, 2018

Cursurile și platforma au fost dezvoltate și implementate în cadrul Parteneriatului pentru Bună Guvernare (PGG) între Consiliul Europei și Uniunea Europeană

Cum tratează un oficial din administrația publică un conflict de interese? Cum se face diferența dintre bunăstarea economică a comunității sau bunăstarea mediului înconjurător pe care se bazează comunitatea? Ar trebui reprezentanții aleși să fie deschiși față de presă? Ce ar avea ei de câștigat dacă ar dori să furnizeze informații către media?

Buna Guvernare Democratică este o cerință valabilă la toate nivelele administrației publice. La nivel local, ea este de importanță fundamentală întrucât autoritatea la nivel local este cel mai aproape de cetățeni și le furnizează serviciile esențiale pentru viața acestora. 

În acest scop, Consiliul Europei a definit 12 principii europene privind buna guvernare democratică și “Eticheta Europeană privind Excelența în Guvernanță” (cunoscute sub numele de “ELoGE”), care reprezintă valorile fundamentale ale democrației europene.

Cele 12 principii reprezintă pilonii "Strategiei pentru inovație și bună guvernare la nivel local", care sprijină autoritățile publice să își îmbunătățească calitatea guvernării la toate nivelele și serviciile oferite cetățenilor. Ele acoperă teme precum comportamentul etic, statul de drept, eficiență și eficacitate, o solidă gestiune financiară și responsabilitate.

SIVECO România a proiectat, dezvoltat și implementat platforma de eLearning care sprijină procesul continuu desfăsurat de conducerea locală pentru a asigura un comportament etic din partea reprezentanților locali din regiuni și care participă la îmbunătățirea managementului financiar și al resurselor umane al administrațiilor locale bazat pe standarde europene și procese de tip ”benchmarking”.

Proiectul a fost implementat în cadrul Parteneriatului pentru Bună Guvernare (PGG) dintre Consiliul Europei și Uniunea Europeană, în special pentru țările din Parteneriatul Estic al PGG (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus).

Dezvoltarea Platformei de eLearning a Consiliului Europei privind buna guvernare la nivel local” a fost primul proiect pe care SIVECO l-a dezvoltat pentru Consiliul Europei. Compania a livrat o platformă de eLearning accesibilă și ușor de utilizat, cu 12 cursuri, privind principiile de bună guvernare la nivelul autorităților locale, asigurând în același timp atât găzduirea, cât și mentenanța platformei”, declară Dorothea Caraman, Manager de Proiect SIVECO România.

Platforma sprijină participanții în obținerea unei înțelegeri mai cuprinzătoare asupra guvernanței. Ea ajută utilizatorii - personalul din administrația locală, oficialii la nivel local sau angajații și studenții - să gândească creativ și independent despre cum să îmbunătățească continuu propriile lor sisteme de conducere locale, în conformitate cu valorile oglindite de principiile Consiliului Europei și cu standardele de Bună Guvernare Democratică.

Cursurile de eLearning au fost proiectate spre a fi utilizate în diferite contexte de învățare, potrivite fie pentru învățare combinată, sincronă sau asincronă care permit fie utilizarea independentă sau asistată de un instructor / tutor.

Resursele digitale dezvoltate de SIVECO România sunt disponibile oricăror utilizatori autorizați spre a fi accesate online de pe orice dispozitiv. Este un nou mod de învățare care sporește atractivitatea și eficiența suportului de curs prin intermediul gândirii critice.

Cursurile proiectate conțin studii de caz și exerciții practice astfel încât utilizatorii pot dobândi cunoștințe valoroase privind guvernanța, descărcând cursul sau urmărindu-l online.

“Având cunoștiințe aprofundate de eLearning, specialiștii noștri au dezvoltat o platformă de eLearning accessibilă și dinamică, menită să îi facă pe utilizatori să înțeleagă și să aplice mai bine cele 12 Principii de Bună Guvernare în viața reală. Noi credem cu tărie că aceste cursuri vor contribui la un viitor mai bun pentru fiecare cetățean european și suntem foarte fericiți că echipa noastră a avut ocazia să facă parte din acest efort colectiv”, a completat Dorothea Caraman.

SIVECO este singurul furnizor de software și servicii IT din România care a semnat contracte cu organizații centrale ale Comisiei Europene. Astfel, compania a contribuit la dezvoltarea de proiecte pentru Oficiul de Publicații al Uniunii Europene, Agenția Europeană de Siguranța Aviației, Agenția pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimentație (CHAFEA), Directoratul General Justiție și Consumatori, Eurostat (Institutul de Statistică al Uniunii Europene), Biroul de Cooperare EuropeAid, și Banca Europeană de Investiții, Directoratul General de Taxare și Uniune Vamală (DG TAXUD), Directoratul General pentru rețele de Comunicații, Conținut & Tehnologie (DG CONNECT), Consiliul Europei. Pentru acești clienți, compania furnizează soluții informatice integrate, care includ dezvoltarea de sisteme financiare, managementul documentelor și conținutului electronic, aplicații administrative, sisteme de informații geografice (GIS), portale web și sisteme eLearning.