SIVECO a obtinut recent recertificarea sistemului de management de mediu

SIVECO România a obținut recent recertificarea sistemului de management de mediu în conformitate cu versiunea din 2015 a standardului ISO 14001

Miercuri, Noiembrie 8, 2017

Sistemul de management de mediu a fost certificat de către TUV Austria, un lider mondial în domeniul certificărilor de sisteme de management

SIVECO este constant preocupată și implicată în protejarea și conservarea mediului, abordare care se regăsește în strategia de dezvoltare a companiei. Astfel, în portofoliul de produse şi servicii ale SIVECO intră o serie de aplicaţii menite să diminueze consumul de resurse şi să contribuie la protecţia mediului înconjurător: sistemul informatic de management SIVECO Applications, sistemul de management al deşeurilor ECOSUNT, sistemul de management al documentelor SIVADOC etc.

Politica de management a mediului pe care SIVECO a implementat-o de-a lungul timpului are la bază diminuarea consumului tuturor resurselor naturale și reducerea oricăror forme de poluare a mediului înconjurător.

Recertificarea sistemului de management de mediu implementat de SIVECO România, realizată recent, în conformitate cu standardul ISO 14001:2015, a fost rezultatul unui audit riguros efectuat de către un lider mondial în domeniul certificărilor de sisteme de management, TUV Austria.

Prin implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management de mediu, în conformitate cu standardul ISO 14001, SIVECO România se angajează să prevină poluarea mediului prin promovarea și implementarea celor mai bune tehnologii în desfășurarea activităților sale și să aplice principiile dezvoltării durabile.

Tot ca parte din strategia de dezvoltare durabilă a companiei, în 2016, SIVECO România s-a alăturat și misiunii „Calculează amprenta de carbon”, proiect iniţiat de Asociaţia ZeroCO2, pentru asumarea şi raportarea responsabilităţii impactului asupra mediului, elaborând astfel primul raport privind calculul amprentei de carbon.

Conform acestui raport, în anul 2016, emisiile totale de GES (gaze cu efect de seră) ale SIVECO România sunt echivalente cu 1541.454 tone de CO2, iar ponderea cea mai mare a emisiilor este dată de consumul de energie electrică.

SIVECO România este printre primele companii din ţara noastră care au decis să monitorizeze şi să raporteze în mod transparent volumul emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

După calcularea și raportarea emisiilor de GES (gaze cu efect de seră) aferente activității sale operaționale, SIVECO a făcut, în 2017, următorul pas spre o politică completă de responsabilitate față de mediu și și-a compensat amprenta de carbon prin susținerea unui proiect de energie eoliană din România - Topolog Wind Power.

Demersurile SIVECO România pentru o atitudine responsabilă faţă de mediul înconjurător includ o gamă largă de activităţi, precum: achiziţionarea de maşini cu consum mic de combustibil, diminuarea consumului de energie electrică, implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor. Efectele cuantificabile ale acestor măsuri au avut rezultate pozitive directe asupra mediului.