SIVECO Applications 2010 – un instrument necesar în vederea modernizării capacităţilor de producţie | SIVECO Romania

SIVECO Applications 2010 – un instrument necesar în vederea modernizării capacităţilor de producţie

Vineri, Mai 18, 2007

Bucureşti, 18 Mai 2007 – Continuând sesiunea de seminarii organizate de companie în scopul facilitării întâlnirii dintre specialiştii săi şi potenţialii beneficiari, SIVECO România a organizat recent, la Sibiu, seminarul cu tema „Soluţii SIVECO pentru un management performant în domeniul producţiei”.

În cadrul evenimentului, le-au fost prezentate participanţilor - organizaţii din întreaga ţară ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei, principalele beneficii pe care le aduce componenta dedicată managementului producţiei din cadrul sistemului integrat SIVECO Applications 2010. De un interes deosebit s-au bucurat şi instrumentul de control şi decizie managerială SIVECO Business Analyzer şi SIVADOC, soluţia informatică de management al documentelor şi fluxurilor de lucru.

„Integrată în cadrul sistemului SIVECO Applications 2010, componenta de Managementul Producţiei este dedicată asistării întregului ciclu de producţie şi acoperă fazele de pregătire, lansare şi urmărire a acesteia. Aplicaţia permite crearea unui flux de procese transparent, uşor de coordonat şi urmărit, atât din punct de vedere al alocării şi utilizării resurselor cât şi al calităţii produsului final. Aplicaţia pune la dispoziţia factorilor de decizie toate informaţiile şi procesele necesare în fundamentarea unei politici de producţie eficiente şi riguros organizate”, afirmă Cristina Chirvasie, Manufacturing Solutions Sales Manager la SIVECO România.

Pentru o companie cu activitate preponderent productivă, aplicaţia de Management al Producţiei dezvoltată de SIVECO asigură susţinerea ciclului de producţie din faza de asigurare a necesarului de materii prime până la cea finală, de livrare a produsului finit. Câteva dintre avantajele pe care le aduce acest instrument informatic includ:

  • Crearea de premize de profitabilitate maximă a proceselor de producţie;
  • Planificarea utilizării optime a resurselor şi proceselor pe baza previziunilor şi cererii de piaţă;
  • creşterea eficienţei proceselor reale şi, implicit, a satisfacţiei beneficiarilor.

Componenta de Managementul Producţiei este integrată, alături de celelalte componente, în cadrul pachetului informatic SIVECO Applications 2010, ceea ce înseamnă că fiecare în parte gestionează un proces bine definit dar în cadrul unui tot unitar, asigurat de mediul informatic, rezultând astfel plus-valoare, productivitate şi eficienţă. Gestionarea procesului de producţie printr-o aplicaţie dedicată, dar în cadrul unui sistem informatic global şi coerent, asigură premise optimiste pentru evoluţia companiilor din sectorul producţiei pe piaţa unică europeană

Majoritatea organizaţiilor cu activitate de producţie urmăresc să câştige capacitatea de a răspunde rapid la solicitările clienţilor, să le asigure performanţă şi operativitate maxime în satisfacerea cerinţelor de business. Nivelul de competitivitate al companiilor din acest sector depinde şi de flexibilitatea programării producţiei care, la rândul său, se traduce prin promptitudinea livrărilor, eliminarea întârzierilor, ajustarea facilă a planificărilor existente.

„Şi anul acesta, seminarul pe care l-am organizat la Sibiu a reprezentat un adevărat prilej pentru stabilirea unui dialog constructiv cu organizaţiile din sectorul de producţie. Progresul acestora depinde, într-o manieră decisivă, de eficienţa cu care îşi utilizează resursele umane, tehnice şi financiare de care dispun. Implementarea sistemului SIVECO Applications 2010 vine în întâmpinarea acestor cerinţe, fiind special conceput pentru a optimiza şi automatiza procesele şi activităţile din cadrul organizaţiilor”, concluzionează Cristina Chirvasie, Manufacturing Solutions Sales Manager la SIVECO România.