SIVECO Applications 2011 ajută managerii să ia cele mai profitabile decizii | SIVECO Romania

SIVECO Applications 2011 ajută managerii să ia cele mai profitabile decizii

Joi, Septembrie 23, 2010

Companiile de producţie îşi pot majora cu 10% volumul de activitate cu un ERP performant

Bucureşti, 23 septembrie 2010 - Firmele care aleg să-şi informatizeze procesul de producţie îşi pot majora cu 10% volumul de producþie şi pot reduce cu până la 30% timpul alocat aprovizionării specifice acestei activităţi. În regim neautomatizat, aceste avantaje competitive nu pot fi obţinute.

Componenta de Management al Producţiei face parte din Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications 2011 şi este unul dintre cele mai performante produse de pe piaţa românească. Componenta asigură o planificare detaliată a producþiei pentru obþinerea produselor finale la termenul solicitat, ceea ce aduce semnificative reduceri de costuri.

"Factorii de decizie din companii au acum la dispoziţie informaţiile şi instrumentele necesare în fundamentarea unei politici de producţie eficiente şi riguros organizate. Componenta de Management al Producţiei permite definirea unui flux transparent de procese, uşor de coordonat şi urmărit, atât din punct de vedere al alocării şi utilizării resurselor, cât şi al calităţii produsului final", a declarat Dănuţ Stoian, Product Manager în cadrul SIVECO Romania.

Avantajele obţinute de firmele care aleg să folosească acest instrument informatic pot fi cuantificate: reducerea stocurilor de materii prime, materiale şi producţie neterminată cu 30%, reducerea cu 25% a timpului pentru înregistrarea şi emiterea documentelor contabile generate din producţie, reducerea de la 1-2 ore la 15 minute a timpului necesar obţinerii tuturor documentelor de livrare prin generarea automată a facturilor/avizelor de expediţie, creşterea cu 50% a controlului fluxurilor de numerar prin evidenţierea în rapoarte a necesarului de disponibilităţi, micşorarea timpului de introducere a datelor de la 3 zile la o zi.

În plus, managerii pot să ia mult mai rapid decizii datorită funcţiilor de sinteză şi de analiză ale SIVECO Applications 2011, funcţii pe baza cărora pot fi identificate mai uşor situaţiile critice sau se pot stabili ierarhii privind principalele realizări ale companiei.

Componenta de Management al Producţiei interacţionează cu toate celelalte componente ale sistemului SIVECO Applications 2011, prin concepţia unitară de dezvoltare, baza de date comună folosită, interfaţa grafică şi prin schimbul permanent de informaţii necesare derulării fluxurilor de producţie.