Cu soluţia informatică SIVECO Applications 2020 - Project: Cloud firmele pot aplica automat TVA-ul la încasare | SIVECO Romania

Cu soluţia informatică SIVECO Applications 2020 - Project: Cloud firmele pot aplica automat TVA-ul la încasare

Vineri, Decembrie 14, 2012
Componenta de Management Financiar - Contabil a fost actualizată astfel încât să răspundă noilor cerinţe legislative care trebuie aplicate de la 1 ianuarie 2013

Firmele pot adopta noul sistem de plată a taxei pe valoare adăugată (TVA) cu ajutorul aplicaţiei informatice integrate SIVECO Applications 2020 Project:Cloud de la SIVECO Romania.

„Sistemul nostru informatic de management al afacerilor este 100% românesc şi de aceea este adaptat cu uşurinţă la modificările care apar în legislaţia noastră. Prin componenta de Management Financiar-Contabil firmele pot înregistra automat TVA-ul aferent facturilor ca şi TVA-ul exigibil şi neexigibil, concomitent cu încasarea facturilor, aşa cum este prevăzut în noua legislaţie. Jurnalele de TVA sunt actualizate conform normelor de aplicare ale Codului Fiscal, iar în baza lor se face decontul de TVA, respectiv Declaraţia 300 care se depune în fiecare lună la Administraţia fiscală”, a declarat Ştefăniţă Ghiţă, director dezvoltare SIVECO Applications.

De la 1 ianuarie 2013, exigibilitatea TVA intervine la momentul încasării contravalorii livrărilor/prestărilor efectuate sau, în cazul facturilor neîncasate, în cea de-a 90 a zi calendaristică de la data emiterii facturilor.

Noul sistem de plată a TVA trebuie aplicat obligatoriu de două categorii de contribuabili: firmele cu o cifră de afaceri de maxim 2.250.000 lei şi persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului 2013.

Componenta de Management Financiar - Contabil asigură un control complet şi unitar al fluxului financiar al documentelor primare, o evidenţă financiar-contabilă completă la nivel sintetic şi analitic. În orice moment, pot fi simulate operaţiile de închidere de lună, şi sunt tipărite automat documentele de informare şi sinteză cerute de legislaţia în vigoare.

Componenta de Management Financiar - Contabil are o arhitectură scalabilă, pe mai multe niveluri (n-tier). Aceasta este parte a nucleului pachetului SIVECO Applications 2020 Project:Cloud, asigurând urmărirea performanţelor oricărei activităţi economice. Modulul interacţionează cu toate celelalte componente ale sistemului, prin fluxuri complexe de lucru. Practic, orice informaţie valorică rezultată din activităţile de business are reflectare imediată în componenta de Management Financiar - Contabil.